2016-11-30

Derfor er smartbygg fremtiden

Det vil være vanskelig å nå de forventningene vi har om energibesparelse i nye og gamle bygg uten å utnytte de mulighetene smartbyggteknologien gir.

- Det er mange smarte bygg på markedet, men problemet er at de fungerer uavhengig av brukerne.

Det sier Frode Aardal, produktsjef for Smartbygg i Atea. Ønsket og tanken bak smartbygg er å skape bygg hvor brukerne er i fokus. Man vil at byggene skal være kognitive og lære av bruken; som å analysere bruksmønster, bevegelse i bygget, temperatur og lys. 

Verdien av smartbygg

Smartbygget skal på sikt tilpasse seg brukerne. Ifølge Aardal vil det ikke lenger være slik at når et nytt bygg står klart, ”skrur man det på” og så lar det leve i all evighet uten at noe gjøres med det. Smartbygg skal leve med brukerne, og lære seg deres vaner og mønster.

Ved å koble smartbyggteknologien med konseptene rundt en aktivitetsbasert arbeidsplass får man blant annet mer engasjerte, effektive og kreative medarbeidere, som føler at bygget støtter dem gjennom hverdagen og tilrettelegger og inspirerer til samarbeid.

I USA har smartbygg vært stort lenge og det har blitt gjort mye forskning på det. Resultatet bekrefter teorien over; mer engasjerte, kreative, samarbeidsvillige, produktive og glade arbeidstakere. Smartbygg vil gi eier og leietaker en svært god miljøprofil, og vise samfunnsengasjement i forhold til klimautfordringene vi står over i dag. I et tradisjonelt bygg har man parallelle systemer, men slår man sammen alt til ett nettverk får man alle fordelene med smartbygg nevnt over. Da må man ha enda mer fokus på IT-sikkerheten, og Atea har svært erfarne konsulenter som kan designe løsninger som er minst like sikre som den tradisjonelle måten å tenke IT-sikkerhet på.

Gjennom individorientert design beholder Atea brukeren i fokus og leverer teknologi som jobber sømløst for menneskene i bygget og støtter brukeren i sin arbeidshverdag. Dette for å gjøre arbeidsdagen enklere, mer effektiv, sosial og morsom – så systemet må lære av brukeren og ta selvlærende valg basert på analyse av dataen som genereres.

Besparelser for samfunnet
Smartbyggteknologien vil kunne gi direkte besparelse som vesentlig mindre strømforbruk, mindre avfall og store besparelser på vedlikehold. Drifts- og miljøbesparelser innebærer energibesparelse, redusert avfall fra drift og kantine, prediktivt vedlikehold, overvåkning av utnyttelsesgrad og samfunnsengasjement, sier Frode Aardal.

- Dette vil skape frigjøring av areal, som enten kan brukes til flere arbeidsplasser eller til å få inn andre elementer og arbeidsområder – her er det bare fantasien som setter grenser. Forskning i USA viser at når et smartbygg er riktig implementert, halveres behovet for arbeidsplasser – altså fra 1,2 per person til 0,6, sier Aardal. 

Innen et års tid skal Norges mest miljøvennlige bygg stå ferdig på Sola – Atea sitt eget nybygg rett ved flyplassen. Det skal generere mer strøm enn det forbruker, og vil ta i bruk et vell av smarte løsninger, som automatisk tildeling av arbeidsplasser og ressurser som møterom basert på planlagte avtaler og behov.

- Vi skal også ha en smartheis som lærer bruksmønstre, smart-parkeringsplass som gir deg parkeringsplass alt etter hva du har planlagt den dagen, smartkantine som lager mat nok til de som er i bygget og dermed begrenser matavfall. Også en app hvor du kan styre lys og temperatur vil komme på plass. Appen vil også gi brukeren en oversikt over sitt strømforbruk i en egen profil, og du kan da sammenligne deg med andre på bygget – dette for å fremme engasjement og fokus på energibesparelser.

Utviklingen av smartbygg fremover

Skal det internasjonale konseptet Smart City og Communities lykkes, er de avhengige av smartbygg. Konseptet har som mål å skape bærekraftige byer, redusere klimautslippene og bedre luftkvaliteten – tenke smart når det gjelder energibruken.

- Det vil være umulig å nå de målsettingene man har om energibesparelse i smartby uten å tenke smartbygg. For å oppnå energibesparelse, er smartbygg nødvendig – det har ikke effekt og skaper ikke besparelse uten. Og smartbygg er ikke noe man trenger å finne på, alle teknologien finnes allerede, så det er bare å sy det sammen og ta det i bruk, forteller Aardal.

Smartbygg henger også mye sammen med IoT (The Internet of Things), tingenes internett, som er alt av ting som blir koblet på internett. Alt fra klær til biler får innebygget elektronikk, programvare, sensorer og antenner, som gjør dem i stand til å sanse verden omkring seg og kommunisere med hverandre.

- Flere og flere dingser vil bli koblet til internett, og man vet ikke hvilke nye dingser som kommer i fremtiden. Da er det viktig at et bygg er forberedt på det, og det er ikke dagens bygg. Den tradisjonelle måten å bygge bygninger på er utdatert om fem år. Et bygg med en levetid på 60 år må være forberedt på og kunne oppdateres på alt som kommer med IoT i årene fremover, forteller Aardal.

Rågdivning innen smartbygg

Atea tilby rådgivning, prosjektering og implementering innen smartbygg, og spesielt rådgivning er uhyre viktig. Dette fordi det er så viktig at smartbygget sees i sammenheng med arbeidsmetodikk, prosesser, mål og strategier som bedriften har.

- Du får ikke en vellykket smartbygg-implementasjon uten at ledelsen har klare mål med prosjektet og tenner engasjement og deltakelse fra brukerne. Dette fordi bygget er avhengig av «input» fra brukerne, avslutter han.

Analyse fra Gartner

Analyseselskapet Gartner har kåret Internet of Things-plattformer som en av de ti viktigste megatrendene innen IT i 2016. En analyse viser at i 2017 vil det være 50 milliarder dingser koblet til internett. De sier videre at majoriteten av disse dingsene koblet til internett vil være innen smartbygg.