2016-08-02

Den digitale arbeidsflaten: En helt ny hverdag på jobben

Atea Community: Nå er den her - arbeidshverdagen der dataene følger brukeren sømløst rundt uansett hva slags enhet det jobbes på. Og det helt uten at IT-avdelingen mister nattesøvn over sikkerheten.

Bilde: Gry Traaen

Etter endt arbeidsdag går du fra maskinen din på kontoret uten å lagre dokumentet du jobber i, setter deg på pendlertoget, åpner nettbrettet ditt og jobber videre i det samme dokumentet. Fremtidsvisjon?  

- Nei, heller en høyst reell mulighet, sier senior løsningsrådgiver Michael N. H. Petersen i Atea. Han forteller at mange norske bedrifter er nysgjerrige på hva en omstilling til digital arbeidsflate krever og ikke minst hva den gir av muligheter:

– Løsningen muliggjør en jobb-hverdag som man ikke har vært vant til tidligere. Det spiller ikke lenger noen rolle hva slags enhet du er på fordi dataene ”følger” deg rundt.

Et verktøy som kontrollerer alle enheter

The digital workspace var den store snakkisen under årets Mobile World Congress i februar, da konseptet for alvor ble lansert. Teknologien har jo vært på plass en stund for mobiltelefoner og nettbrett, men med fjorårets lansering av Windows 10 fikk det Windows-orienterte bedriftsmarkedet et system som kunne administrere alle typer klienter inklusive Mac’er.

- Med et verktøy som kan sikre alle typer enheter, ble det mulig å tilby dataene ut, forklarer seniorrådgiveren, som ikke er i tvil om at digitale arbeidsflater er veien å gå.

Kort fortalt går konseptet ut på at alle medarbeidere skal ha tilgang til alle applikasjoner, data og ressurser de trenger uansett hva slags enhet de sitter på.  - Og da med sikkerheten i bunn. Det er det viktige her: IT-avdelingen skal kunne sover trygt om natta og vite at dataene er sikre, understreker Michael N. H. Petersen.

Hvordan ønsker man å jobbe?

- Dagens it-brukere er vant til å benytte ulike tjenester og apper om hverandre. For dem er det funksjonen, og ikke programmet eller hvor dataene ligger, som er viktig. Du kan si det slik at denne forbrukertankegangen har tvunget frem en utvikling også på arbeidsplassen. Og i dette tilfellet har denne utviklingen falt sammen med økonomiske nedgangstider som stimulerer til å finne nye, mer effektive og kostnadsbesparende måter å jobbe på, forklarer seniorrådgiveren.  

- IT-avdelingen skal kunne sover trygt om natta og vite at dataene er sikre.

Han understreker at det er viktig å involvere toppledelsen ved innføring av konseptet i en virksomhet. Dagens ledere er generelt godt orientert om hvilke muligheter som finnes og har en annen innfallsvinkel enn IT-avdelingen.

- Den digitale arbeidsflaten er ikke nødvendigvis et teknologidrevet prosjekt, men et organisasjonsprosjekt der man må se på hvordan man ønsker å jobbe i bedriften. 

Det kan for eksempel innebære at en virksomhet velger såkalt ”activity-based working”, slik en av Ateas kunder nå legger om til. Det vil si at de ansatte ikke har en fast plass, men forflytter seg rundt i ulike miljøer som er tilpasset akkurat den aktiviteten de skal gjøre den dagen eller de timene. –  Og med en slik jobbform er det jo veldig viktig å ha enkel og sikker tilgang til alt du trenger av ressurser og data uansett hvor du er, kommenterer Petersen.

Gir it-avdelingen kontroll – og brukeren fleksibilitet

Ifølge han er rollen til IT-sjefer i en veldig stor endring for tiden, noe som blant annet skyldes hvordan medarbeideres arbeidsmetoder har endret seg i takt med den teknologiske utviklingen.

- Nå må IT-avdelingen løfte blikket opp fra tastaturet, slutte å tenke fremst på drift og løsninger, og begynne å tenke ”hvordan kan vi som avdeling bidra til at organisasjonen vår når sine mål”, råder Petersen.

Fleksibiliteten det er å kunne tilby medarbeidere muligheten til å jobbe uhindret på ulike enheter og fra forskjellige steder, vil være et viktig bidrag i så måte. Ved å tilby data som ligger i bedriftens datasenter eller skyløsning, men begrense hvor brukeren kan lagre dem, sikrer man dessuten virksomheten.

- Med den digitale arbeidsflaten får bedriften kontroll med dataene, samtidig som brukervennligheten sikrer fornøyde og produktive medarbeidere, konkluderer seniorrådgiver Michael N. H. Petersen.

 

Lyst til å høre mer om hvilke muligheter som ligger i den digitale arbeidsflaten? Meld deg på allerede nå for å høre Michael N. H. Petersens foredrag Hvordan utnytte den digitale arbeidsflaten optimalt under årets utgave av Atea Community, Norges største IT-konferanse