2016-08-16

«Datasentrene må forlate siloene»

Mye av datasentrenes kapasitet går tapt på grunn av innlåsingen i siloer. Men slik trenger det ikke å være, sier Mathias Ölander, spesialistselger hos IBM. – Mange datasentre er underutnyttet og ikke forberedt på de nye tjenestene. Vi er nødt til å se på hvordan vi kan utnytte infrastrukturen bedre.

Å låse ressurser til bestemte funksjoner er ikke en effektiv måte å bruke et datasenter på.

De tre V-ene ­– «volume», «velocity» og «variety» (volum, hastighet og utvalg) – har lenge vært nøkkelord innen data. Innen infrastruktur er det særlig de to første aspektene, volum og hastighet, det har vært fokusert på. Derfor har mange løsninger blitt bygd som frittstående systemer, såkalte «appliances». Det har medført at mange datasentre er underutnyttet. Ressursene er innelåst i siloer dedikert til bestemte funksjoner.

– Vi må hjelpe kundene våre med å bli smartere og med å optimalisere infrastrukturen for nye arbeidsbelastninger som stordata og analyse. FoU-enheter i industrien har ofte høytytende systemer, og stordata oppfører seg på samme måte. Datasentret må kunne håndtere forskjellige former for beregning og lagring. Noen ganger er kravene høye, andre ganger stilles det kanskje ikke noen krav til ytelse. Det gjelder å finne måter som gjør at datasentret kan håndtere den kraftige veksten i data fra brukere i form av bilder og filmer og samtidig være i stand til å oppfylle kravene til hastighet når det gjelder sanntidsanalyse, sier Mathias Ölander.

Som eksempel peker han på selvkjørende biler, der det stilles svært høye krav til beregningshastighet.

– Hvis det havner en ball i veien, må bilen behandle informasjonen og finne ut hvilket tiltak som må til, lynraskt, ellers går det ille. Det ville ikke fungert med samme infrastruktur som mange har i dag. Moderne datasentre må kunne håndtere nye og ulike typer situasjoner.

Unngå «IT-sprawl»
Mathias Ölander, spesialistselger i IBM, vil unngå «IT-sprawl», dvs. at man kjøper inn flere og flere servere, som for en stor del blir stående uutnyttede i dedikerte siloer.

– Datasentrene behøver ikke alltid å vokse. Men de må bli mer effektive, slik at de kan håndtere de nye arbeidsbelastningene.

I likhet med server- og lagringsvirtualisering kan man i dag også frikoble beregning fra applikasjonsserveren. Det betyr at man kan lede store beregninger til spesialiserte ressurser. Med planleggingsverktøy som håndterer beregningene, kan man bruke en felles ressurspool for flere applikasjoner innen stordata, analyse, HPC m.m. Det er også mulig å knytte sammen flere beregningsressurser, som lokale eller skybaserte servere, i en hybridsky.  

Datalagring

I 2018 kommer hver person til å skape 6,75 TB data daglig.

Kilde: IDC på Interop Las Vegas 2015: Cloud and the Network: Driving New Architectures from Datacenter to Access Edge, May 2015

Ifølge IBM er 80 prosent av alle data ustrukturerte, og det er alt fra vitenskapelige artikler til Twitter-meldinger. Organisasjonene vil dra nytte av dataene, men utfordringen er at mengden data vokser 15 ganger så fort som mengden tradisjonelle, strukturerte data. Det betyr at selv om det er lite i dag, blir det fort mye.

– Å forandre på infrastrukturen er kanskje ikke aktuelt for alle i dag. Det som er relevant for alle, er å tenke på strategien sin. Det spiller ingen rolle om man er en industribedrift, en nystartet bedrift eller en offentlig virksomhet. I går holdt man kanskje på med saksbehandling. I morgen kan det være tingenes internett. Da må man være klar til å håndtere utfordringene, sier Mathias Ölander.

Ta kontroll over infrastrukturen din
  1. Undersøk hvilke systemer virksomheten har (enten de er lokalt driftet eller befinner seg i skyen), og hvilke ressurser disse systemene bruker.
  2. Ta kontakt med den ansvarlige for beslutningsstøtte (Business Intelligence), og finn ut hva slags planer man har.

Bygg en strategi for å håndtere vekst innen data som omfatter infrastruktur.

Artikkelen ble først publisert på voister.se