2016-11-03

Datasentre som vi kjenner dem står foran en kjempeendring

Atea Community: Det må bygges nye datarom basert på moderne prinsipper. Hvordan forbereder du og virksomheten din seg?

Datasentre som vi kjenner dem står foran en kjempestor endring, og blir sammenlignet med den industrielle revolusjon. I dag fungerer de som fabrikker, som produserer tjenester på en manuell, tidkrevende og kompleks måte, men nå bør – og skal – tjenestene bli produsert mye mer automatisk, raskere og med bedre kvalitet.

- I stedet for at brukerne, applikasjonseiere og forretningen skal gå i uker eller måneder og vente på at nye tjenester blir tilgjengeliggjort, kan prosessen bli kortet ned til under en time. Det kan sammenlignes med dagens apper på mobil, hvor man nå kan gå rett i app-store, finne det du vil ha, klikke og installere. Tidligere måtte man i butikken, kjøpe CD med programvare, dra hjem og installere – det tok tid. Det er litt det samme som skjer med alle bedrifter, hvor brukerne kan få tilgjengeliggjort IT-tjenester like enkelt som man er vant med fra mobil i dag, sier Roger Samdal, Senior Strategic Partner SE Nordics & Baltics i VMware.

Samarbeid står sentralt

Ifølge Samdal har fabrikken – altså datasenteret, blitt altfor kompleks for å produsere tjenestene som brukerne og forretningen trenger, raskere og til riktig pris. Det er et sammensurium uten like.

Det er dyrt å vedlikeholde og drifte, som er den store utfordringen man står over. Så hva må til for å fornye infrastrukturen på datarommet?

I tradisjonelle, gamle datarom har man mange ulike systemer og eksperter som drifter disse, kanskje opp til fire-fem grupperinger som jobber isolert med sitt. I fremtidens datarom vil dette flyte over i hverandre. Det krever at man må samarbeide – infrastruktur blir levert som en automatisert tjeneste fra en felles ressurspool.

- Ny teknologi som nå er tilgjengelig kan bygge nye tjenestefabrikker som er langt mer effektive, som krever mindre ressurser og er billigere i drift. Det må bygges nye datarom basert på moderne prinsipper – og i den forbindelse må man tilegne seg ny kompetanse. Det blir viktig å bruke tid på å bli kjent med det nye, og her står samarbeid internt i IT, mellom IT og utviklere, samt IT og forretning sentralt.

Raskere, bedre og billigere

Gevinsten av dette for kundene er at man tilgjengeliggjør tjenester raskere, bedre og billigere, som igjen gir økt konkurranseevne. I det offentlige er ikke dette ifølge Samdal like mye snakket om, men han tror at man også innen der må se på det som det private næringslivet gjør, og produsere tjenester for å tilfredsstille behovene til brukerne – alle innbyggerne i Norge.

- Det er litt som Atea sier; vi bygger Norge med IT. Og det er det handler om – å bygge smartere IT-systemer for å dekke behovet for det fremtidige velferds-Norge. Det er hva det offentlige står over. Hos dem er hele Norge kunder; som sykehus, helseforetak, skoler og kommuner.

Man vil altså gå mer bort fra teknologifokuset, som bransjen har jobbet med i en mannsalder, og over til tjenesteleveranser.

- Det handler ikke om teknologi, men en verdi for brukeren og forretningssiden. Vi kan skape ny verdi akkurat i krysningspunktet mellom teknologi og forretning. Det er der innovasjon ligger.

Dette omfatter hele Norge

Samdal sitt mål er å åpne øynene til folk så de ser mulighetene i det store skiftet som skjer nå. Det er nå det starter – og da kan man ikke sitte på gjerdet og vente for lenge.

- Det er ikke smart. Hele bransjen beveger seg i retning av noe helt nytt. Det betyr at man må bygge seg ny kompetanse og lære seg det, og potensialet er stort om man går i gang med dette nå.

Ved å bli med på den store endringen, vil man oppnå mye raskere tjenesteleveranser med bedre kvalitet. Dette omfatter hele Norge – og Norges innbyggere, bedrifter og kommuner. I dag er både det offentige og private under press; som for eksempel oljebransjen, og også det offentlige må spare penger. Det handler om å gjøre ting smartere på datarommet sømløst integrert mot nettskyen, så man kan nå målene raskere.

- I foredraget snakker jeg om å være modig. Det handler ikke bare om teknologi – hele organisasjonen må jobbe sammen mot et felles mål. Alle må dra i samme retning for å løfte seg opp til et nytt nivå. Jeg ønsker å inspirere til at man begynner å tenke på dette.

 

Vil du høre mer om hvordan du og din virksomhet kan forberede det store skiftet som kommer? Meld deg på landets største IT-konferanse Atea Community, hvor foredraget går. Siste mulighet er i Telenor Arena, 10. november!