Bilde: Atea & Jeppe Schilder

Ateas CSR-ansvarlig gransker gruver i Kongo

Reportasje 2016-07-08
Mineralene bankes løs for hånd fra fjellet og bæres i sekker til kjørbare stier. Til tross for vanskelige arbeidsforhold så Andreas Rydell, Corporate Social Responsibility (CSR)-ansvarlig, også tegn til fremsteg da han besøkte gruver i Kongo.

Andreas Rydell dro til Kongo for å finne ut om initiativet med bedre sporbarhet fungerer, det vil si om kjøpere kan spore mineralene gjennom leveringskjeden. Han ville også følge opp hvordan det går med den uavhengige sertifiseringen av gruver som skal redusere risikoen for undermåls arbeidsvilkår. Med hjelp fra den idealistiske foreningen Swedwatch samt bistandsorganisasjonene Diakonia og PMU dro Andreas til Kongo via Etiopia og Rwanda.

– Organisasjonene har et stort kontaktnettverk som gjorde det mulig for oss å gjennomføre reisen. Sikkerhetsnivået i Kongo er slik at vi hadde med oss væpnede vakter på deler av reisen, forteller Andreas Rydell.

Gruvene ligger i et miljø som er like naturskjønt som det er utilgjengelig. Andreas Rydells reise foregikk på smale og leirete grusveier, og endte ofte med noen timers vandring på bratte stier.

Ved én anledning ble de stoppet av en militær gruppe, men de fikk kjøre videre etter litt forhandlinger. En kveld da det begynte å skumre ble gruppen stående fast med bilen i øsregnet på en leirete vei, men de klarte å komme seg til et feltsykehus i nærheten der de fikk overnatte. For å danne seg et mest mulig helhetlig bilde av gruvenæringen fikk Andreas Rydell møte det kongolesiske gruveministeriet, regjeringstjenestemenn, ledelser for ulike gruveselskaper, mineralhandlere, geologer og fremfor alt gruvearbeidere fra seks forskjellige gruver, fra små kooperativer med ti ansatte til store gruveselskaper med flere tusen ansatte.

– Gruvene ligger svært vanskelig tilgjengelig. Vi kjørte på smale og leirete grusveier i flere timer med en fjellvegg på den ene siden og et stup på den andre. Ofte kunne vi ikke kjøre bil helt frem, så turen endte med noen timers vandring på bratte stiger, beskriver han. Mineralene bankes løs for hånd og bæres deretter ned langs de bratte stiene i sekker som veier 10–20 kilo. Gruvearbeiderne jobber på akkord.
– De fortalte åpenlyst at det er et slitsomt og ensformig arbeid, og at kroppen ikke klarer mer enn ti til tolv år, sier Andreas Rydell.

En gruvearbeider i den sørlige Kivu-provinsen viser frem kassiteritt, et mineral med et høyt tinninnhold. Det brukes for eksempel til lodding og i litiumbatterier.

Diskutabel sikkerhet

En del av gruvearbeiderne hadde strandsandaler på føttene. I gruvene som Andreas Rydell besøkte arbeidet det ingen barn, men FN har rapportert at over 1,5 millioner barn arbeider i gruver og dagbrudd i Kongo. Å få stanset dette er en av de største utfordringene. Gruvesertifiseringen som ble innført for et par år siden, er et ledd i utviklingen med økt rapportering og endrede rettskrav.

Resultatet av granskningene

  • Granskningene i Kina og Kongo har ført til strengere krav for produsentene som Atea kjøper IT-produkter av.
  • Atea har etablert verdifulle relasjoner i Kongo og Kina, og undersøker hvilke prosjekter knyttet til mineralbrytingen som kan utvikles ytterligere.
  • Atea har styrket dialogen og samarbeidet med bransjeorganisasjoner som Swedwatch og Diakonia.
  • Atea fortsetter å sette fokus på leverandørkjeden gjennom seminarer, samarbeid og videre granskninger.

– I en av provinsene jeg besøkte er det 900 gruver, der 46 er sertifiserte, det vil si såkalte grønne gruver. Utviklingen går i riktig retning, men det er langt igjen. En konkret forandring de siste årene er at mineralenes sporbarhet har økt. Andreas Rydell kunne med egne øyne se hvordan sekkene med mineraler ble merket med en plastetikett. Med merkingen kan kjøperen spore hvilken gruve mineralene er utvunnet fra.

– Det tas hele tiden små steg i riktig retning. Atea har et ansvar for å informere kundene våre om hvilke utfordringer som finnes, og vise dem at vi gjør alt som står i vår makt for at vilkårene skal forbedres, sier Andreas Rydell.

Etter seks døgn i Kongo har Andreas fått et grundig innsyn i hvordan forholdene er i gruvene der mineraler til våre IT-produkter brytes.

– Jeg opplever at jeg fikk se et autentisk bilde av virkeligheten. Nå er jeg enda ivrigere etter å drive på Ateas initiativ. Det her er et langsiktig arbeid, og vi har bare startet, sier Andreas Rydell.

Artikkelen ble først publisert på voister.se

Bærekraftig IT

2010

En amerikansk lov om åpenhet for selskaper som handler med mineraler fra Afrika trer i kraft. Alle børsnoterte, amerikanske selskaper som kontrolleres av SEC, den amerikanske finansinspeksjonen, skal kunne gjøre rede for hvor de har kjøpt mineralene tinn, tantal, wolfram og gull.

Våren 2014

Atea tar initiativ til et opprop mot konfliktmineraler, altså råvarer der utvinningen finansierer uroligheter og krig, særlig øst i Kongo. Atea innleder samtidig en dialog med Swedwatch, som følger opp at svenskrelaterte bedrifter tar hensyn til internasjonale konvensjoner og retningslinjer som gjelder menneskelige rettigheter og miljø.

23. april 2015

Atea gjennomfører et seminar sammen med bedrifter og organisasjoner for å identifisere årsaker til hvorfor det ikke stilles strengere krav til leverandører ved innkjøp og handel med IT-produkter.

Mai 2015

EU-parlamentet stemmer for strengere kontroll av såkalte konfliktmineraler. Ifølge forslaget skal smelteverk og anrikningsverk gjennomgå en obligatorisk og uavhengig tredjepartsgranskning for å sikre at ingen konfliktmetaller blir brukt i prosessen.

24. november 2015

Atea inviterer sammen med blant andre Swedwatch til et seminar om etisk handel. Hensikten er å belyse utfordringer knyttet til samfunnsansvar innen leverandørkjeden. Hvilke krav produsenter, leverandører og kunder må stille og hvordan oppfølging og forbedringer foregår. Litt over 100 aktører deltar.

Desember 2015

Atea, Swedwatch, Diakonia og den svenske pinsemenigheten besøker gruver øst i Kongo.

I dag

Over 350 bedrifter og organisasjoner har sluttet seg til Ateas opprop mot konfliktmineraler.

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer