2015-12-03

Alltid oppdatert på eksisterende og fremtidige versjoner av Microsoft-infrastrukturen

Det klassiske datarommet kan i mange tilfeller forenkles, automatiseres og skaleres lang bedre med skyløsninger.

Tommy D Schetlein.foto
Bilde: Atea AS

I blant trenger kundene skreddersøm eller hjelp til en konkret oppgave, men dette lar seg nesten alltid løse

Tommy Dahle Schjetlein jobber som seniorkonsulent og er fagansvarlig innenfor Microsoft-infrastruktur med hovedvekt på System Center og Private Cloud, deployment og klient. Han startet karrieren som vikar hos IBM, og har nå jobbet i IT-bransjen i over 25 år.

Fortell litt om bakgrunnen din.
- Jeg har kanskje ikke den typiske bakgrunnen til en konsulent. Gjennom karrieren har jeg vært både på kundesiden og leverandørsiden, noe jeg tror er positivt. Dette gjør at jeg enkelt kan sette meg inn i kundens situasjon, samtidig som jeg ivaretar leverandørens interesser. Jeg har også jobbet med et bredt spekter av produkter og systemer. Dette gjør at jeg kan sette meg raskt inn i situasjoner og se helheten.

Hvorfor ble det nettopp Microsoft-infrastruktur som ble ditt fagfelt?
- Jeg startet IT-karrieren som vikar på en IBM stormaskin. Under vikarperioden var de såpass fornøyd med det jeg utførte (både på stormaskin og PC-er), at jeg fikk jobb som PC-ansvarlig. Derfra var veien til Microsoft server- og infrastruktur-ansvarlig kort. Jeg har alltid trivdes svært godt i jobben, og visste tidlig at det var dette jeg ønsket å jobbe med.

- Det viktig at jeg alltid er oppdatert på eksisterende og fremtidige versjoner av Microsoft-infrastrukturen, slik at jeg kan være en ressurs for andre konsulenter, løsningsselgere og Account Managere i Atea og Microsoft. Jeg fikk nylig tittelen Cloud P-TSP (Partner Technology Solution Professional) for Microsoft System Center og Microsoft Azure.

Vi benytter oss mer og mer av skytjenester. Hva betyr dette for norske virksomheter?
- Flere norske virksomheter har nok sett på skytjenester som noe stort og ullent – uten å klare å se for seg hvilke muligheter det gir, hverken økonomisk eller ressursmessig.

- I de siste månedene har vi derimot merket en betydelig endring i interessen og kunnskapen om skytjenester. Microsoft Azure, som har vært tilgjengelig i snart seks år, er stabilt, strømlinjeformet og aggressivt priset – og flere kunder ser på dette som et alternativ til egen datahall – eller et tillegg. Det klassiske datarommet kan i mange tilfeller forenkles, automatiseres og skaleres lang bedre med skyen. Datahallene til Microsoft har streng fysisk sikring, og har muligheter som geo-redundant kopiering av servere og data. Det vil si at om datasenteret er nede er likevel dataene tilgjengelige i et annet datasenter.

- For enkelte bransjer er det visse begrensninger og utfordringer hva gjelder lagring og håndtering av data i skyen. I blant trenger kundene skreddersøm eller hjelp til en konkret oppgave, men dette lar seg nesten alltid løse. Kreativ tankegang utenfor «boksen» har hjulpet til med å løse flere oppgaver som i utgangspunktet har virket umulige.

Hvordan tror du ditt fagfelt påvirker hvordan vi jobber om ti år?
- IT-bransjen vil definitivt se annerledes ut om ti år. Vi merker allerede nå at IT-avdelinger stadig får større krav til innsparing, og tøffere budsjetter å forholde seg til. Det vil ikke forandre seg, og derfor tror jeg stadig flere virksomheter vil se på skytjenester. I dag er det vanlig med hybride løsninger, men i løpet av de neste årene tror jeg vi vil se flere og flere vil gå over til å benytte seg av skytjenester 100 prosent.

- Dette vil også endre hvordan vi som konsulenter jobber med kundene. Jeg tror det blir mindre viktig å sitte hos kunden og jobbe. Det vil selvsagt være behov for planleggings-, status-, og oppfølgingsmøter ansikt til ansikt, men skytjenester gir frihet til en fleksibel arbeidshverdag.

"Kreativ tankegang utenfor «boksen» har hjulpet til med å løse flere oppgaver som i utgangspunktet nesten har virket umulige"

Fortell om et spennende prosjekt du har vært involvert i.
- Jeg er ansvarlig for et prosjekt med en forholdsvis liten kunde med en liten driftsavdeling, som hadde alle sine servere i et enkelt, lite rom. I stedet for å kontakte en ekstern driftspartner eller vurdere en ekstern datahall ville de se nærmere på Microsoft Azure.

Frem til nå har vi gjort følgende:

  • Backup i skyen ved å sette opp en Active Directory Services-server i Azure. Lokal AD kopierer til serveren hvert femte minutt. Skulle det skje noe med lokal AD (korrupt, virus eller lignende) har kunden en oppdatert og levende backup i skyen. Det er også satt opp en ny filserver-node (DFS) i Azure, slik at filserver-clusteret blir kopiert og er oppdatert til enhver tid.
  • Rustet for krisesituasjoner med Azure Disaster Recovery. Tjenesten kopierer virtuelle servere fra Hyper-V og VMM, bit for bit ut i Azure. Skulle en krisesituasjon oppstå lokalt (brann, lengre
  • strømbrudd, innbrudd), kan kunden velge mellom å kjøre opp serverne som er beskyttet av Disaster Recovery i skyen, eller å gjenopprette serveren til samme eller ny lokasjon.
  • Tilgang til Remote Desktop Services-server med Remote App i Azure fra egen PC. Tjenesten gjør det mulig å ha tilgang til egen desktop med applikasjonene man er vant til, uten å bruke VPN-løsninger.
  • Planlegge tilgjengelighet med Azure Automation. Kunden kan planlegge når servere skal være tilgjengelige, og om de skal slås av automatisk i perioder for å redusere kostnader.

Hva slags egenskaper er det viktig å ha som seniorkonsulent og fagansvarlig?
- Jeg tror det viktigste er å ha stor interesse for det man jobber med, og at kunden alltid er i fokus og kommer først. Forskjellen mellom konsulent og fagansvarlig i mitt fag, er at jeg ikke bare skal jobbe med det tekniske, men også holde meg oppdatert over hva som kommer, og hva som skjer videre med de aktuelle produktene. I tillegg prøver jeg å være bindeledd og kontaktperson mellom Microsoft og Atea. Derfor holder jeg en del presentasjoner og demoer for potensielle eller eksisterende kunder. Ofte er det mange baller i luften samtidig, så en evne til å kommunisere godt med alle parter er viktig. Diplomatiske egenskaper er heller ikke å forakte.

Hva motiverer deg, og hva slags ambisjonsnivå har du videre, faglig sett?
- Det som motiverer meg mest er fornøyde kunder. Det er også motiverende at kompetansen og oversikten jeg har, gjør at jeg kan se løsninger og muligheter som kunden eller kolleger ikke har tenkt på, eller vurdert selv. Det skjer også store endringer i produktene jeg jobber med om dagen, og det er utrolig spennende. Knytningen mellom lokale datarom og skytjenester er viktige stikkord her.

Etter å ha jobbet med «bits and bytes» og tekniske detaljer i 25 år, merker jeg at jeg synes selve kommunikasjonen med kunder blir stadig mer spennende. Derfor, i samråd med min leder, skal vi se på mulighetene for å gå over i en annen type rolle i Atea på lengre sikt. Kanskje innenfor løsningssalg, en arkitektrolle eller som konsulentleder. I Atea er mulighetene mange.