2016-10-10

5 tips når du vurderer flash

Det er i dag mange gode grunner til å velge en flash-basert løsning mener Frank-Kristian Dahl, Sjefskonsulent og lagringsarkitekt i Atea, men det er flere viktige ting å vurdere når du tar steget over til flash.

Cecilia Hørup Nilssen VMware Partner Manager

Kjenn eget miljø

Kjør først en analyse på miljøet og få en rapport på hva forskjellige flash-løsninger kan gjøre for nettopp dere. Dette er avgjørende for å forme konkrete mål. Få et målbart resultat og ikke minst et klart bilde av kost/nytte i forkant av investeringen.

Test først

Be om en prøveperiode for å gjøre målinger på reelle data for å se at målene faktisk kan oppnås. Ikke bare gå etter markedstall eller egne erfaringer fra andre parter. Resultat vil være avhengig av lokale forhold, som arbeidslast og arbeidsmønster.

Ta hensyn til vekst

Forsikre deg om at løsningen tar høyde for vekst når du velger. Dersom veksten er høy, uforutsigbar og erratisk, eller at det er viktig å beholde samme ytelse samtidig som at kapasitet utvides, vil en modell hvor datakraft øker i takt med kapasitet passe bedre enn tradisjonelle modeller.

Datareduksjon

Man hører nå at pris/kapasitet for flash-baserte lagringsmedier nærmer seg pris/kapasitet for mekanisk disk. For at det regnestykket skal gå opp må man imidlertid regne inn datareduksjon, et samlebegrep for tynnprovisjonering, deduplisering, og komprimering. Men det er store forskjeller i hvordan hvert produkt implementerer disse teknologiene. Undersøk derfor nøye hva hver løsning betyr både for ytelse og faktisk oppnådd reduksjonsratio.

Funksjon

Verifiser at løsningen har de datatjenestene det er, og kan bli behov for i løsningens levetid. Enkelte systemer gir imponerende resultater i ytelsetester, men kan komme til kort med avgjørende funksjonalitet som snapshoting, kloning, replikering, speiling og metrotilgjengelighet.

Vil du vite mer om Flash?