Tilbake til Nyhetsarkiv
Pressemelding 2019-02-07

Et godt år for Atea Norge

For å fortsette den sunne utviklingen investeres det ytterligere i rekruttering og kompetanseløft. Dette gjør teknologiselskapet godt rigget for å møte nye og endrede kundebehov. Omsetningen for 2018 ble NOK 8,7 milliarder (opp 5,6 prosent sammenlignet med i fjor) og samlet årsresultat var NOK 308 millioner.

I takt med markedsendringer drevet frem av teknologi, rigger Atea Norge seg for å tilfredsstille kundenes behov. Norge er «utsolgt» for digital kompetanse og derfor viktig at Atea, som storaktør, utvikler dette for å hjelpe våre kunder, sier Atea Norges administrerende direktør, Michael Jacobs:

  • Enhver virksomhet må i dag være datadrevet for å lykkes, og vi opplever økt etterspørsel etter rådgivning på dette forretningsområdet. Vi har derfor både investert i interne kunnskapsløft og hentet flere flinke folk med bakgrunn innen innsikt, analyse og skytjenester – gjennom ansettelser og oppkjøp.

Atea kjøpte analysespesialisten Sherpa, som fra årsskiftet styrker selskapet ytterligere på dette området. Vi ser allerede synergier av oppkjøpet i prosjekter hos kundene våre, blant annet hos Skatteetaten, Norsk Råfisklag og Nye Veier.

IT-sikkerhet stadig høyere på agendaen

I januar lanserte Regjeringen en tydelig satsing på IT-sikkerhet og vil bruke totalt 1,6 milliarder kroner til tiltak på feltet. Omfattende cyberangrep og -spionasje skjer stadig oftere og trusselen er stor, hvilket både Visma og Huawei tidligere denne uken er beviser på. Atea har området blant sine aller høyest prioriterte. Jacobs utdyper:

  • Behovet for riktig kompetanse har vi flagget lenge, og vi er derfor svært stolte av å komme inn i NSMs godkjenningsordning som leverandør av IT-sikkerhetstjenester. Dette er en stjerne som henger svært høyt, og vi har allerede en merkbar økt konkurransekraft på feltet.

Bærekraft er business

Året er også preget av at Atea Norge har tatt en tydelig posisjon innen samfunnsansvar, både som en av grunnleggerne av FN-nettverket Global Compact Nettverk Norge, selskapets egen gjenbruksordning goITloop og deltagelse i TV-aksjonen.

  • En bærekraftig forretningsmodell er fremtiden, med tjenester som kundene trenger i morgen. Atea som storaktør kjenner et samfunnsansvar innenfor de områdene vi har særlig mulighet til å påvirke. Vårt ferske samarbeid med Den Norske Turistforening, hvor vi slår et slag for folkehelsen er en videreføring av dette inn i 2019, sier Jacobs.

I løpet av fjerde kvartal økte salget innenfor forretningsområdene innsikt/analyse, skytjenester og konsulenttjenester. I etterkant av det nye personverndirektivet, GDPR, og en økende mengde cybertrusler, har også IT-sikkerhet vært spesielt etterspurt.

Årsomsetningen i det norske markedet økte med 5,6 prosent til 8 737 MNOK, mot foregående år 2017. Ateas resultat (EBIT) i 2018 økte med 16 prosent til 308 MNOK. Omsetning i fjerde kvartal 2018 ble 2 688 MNOK, 2,7 % lavere enn samme periode i 2017. EBIT endte på 118 MNOK, 0,5 % lavere enn i fjor. 

Resultater, Atea-konsernet:

Årsomsetningen for konsernet økte med 7 prosent til 34 709 MNOK, og EBIT ble 690 MNOK. Omsetningen i fjerde kvartal ble 10 172 MNOK og EBIT ble 309 MNOK.

  • Kvartalsrapport og presentasjon finnes her.
  • Pressekonferansen kan ses her.
  • Børsmeldingen finnes her.

Kontaktinformasjon:

Michael Jacobs, adm. dir. Atea Norge, +47 908 28 216, michael.jacobs@atea.no
Steinar Sønsteby, konserndirektør Atea ASA, +47 930 55 655, steinar.sonsteby@atea.com

Om Atea Norge (Atea AS):

Atea er Norges ledende og mest sertifiserte IT-leverandør, og har bredde- og spisskompetanse innenfor alle deler av IT-infrastrukturmarkedet. Vi er 1650 ansatte og har kontorer i 24 byer fordelt over hele Norge. Atea-konsernet er Norden og Baltikums største, samt Europas nest største leverandør av IT-infrastruktur. Selskapet er notert på Oslo Børs og omsatte for omtrent NOK 34,7 milliarder i 2018. www.atea.no

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer