Tilbake til Nyhetsarkiv
Pressemelding 2019-10-10

Atea først ut i Norden med strategisk samarbeid på skytjenester med Microsoft

Nordiske kunder søker nå etter hybride skytjenester for å kunne skalere sine virksomheter. Vi står foran et økende behov i alle de nordiske landene, behovet for kompetanse på området er skrikende. Vi tar nå vår del av ansvaret, og setter mange hundre konsulenter på skolebenken i samarbeid med Microsoft.
Michael Jacobs.foto

 

Når Microsoft åpner to Azure datasentre på norsk jord denne høsten, blir Atea deres første strategiske sky-partner i Norden. Skymarkedet vil øke med 20-30 prosent årlig de neste årene, ifølge analyseselskapet Gartner. De fleste kundene ser etter løsninger der man kombinerer egne datasenter med ett mangfold av andres – en såkalt «Hybrid Multi Cloud»-løsning.

- Vi merker en voksende etterspørsel etter avanserte skytjenester, både fra offentlig sektor og privat næringsliv, med smarte, skalerbare, sikre og avanserte tjenester, sier Michael Jacobs, adm.direktør i Atea Norge. 

Kollektivt kompetanseløft

Samtidig er det ikke nok kompetanse til å dekke behovet for alle virksomheter som ønsker å bygge slike moderne og skalerbare løsninger. Det et stort sprik mellom eksisterende kompetanse og etterspørsel i markedet. 

- For å innfri disse behovene, trenger vi flere folk som kan skytjenester, sier Jacobs.

Jacobs bruker Equinors sky-strategi som eksempel, de trengte et hundretalls konsulenter for å realisere sin strategi alene, det er trolig flere enn det finnes totalt i Norge i dag. Nasjonen er rett og slett utsolgt på kompetanse. For å møte behovet i Norden, gjør vi derfor et kollektivt kompetanseløft ved å utdanne 1000 ansatte på området på tvers av Atea konsernet på ulike skyplattformer. 

Avtalen med Microsoft

Avtalen som nå er signert med Microsoft er en av den første i sitt slag globalt.  Overordnet så omfatter avtalen det praktiske og økonomiske i samarbeidet mellom selskapene, en massiv opplæringsplan, samt at den sikrer Atea tilgang til globale Azure spesialister i tiden fremover.  Avtalen har et perspektiv på tre år.

- Vi har jobbet sammen med Microsoft i godt over et år for å ferdigstille planen. Nå som den endelig er på plass, vil partnerskapet gi Atea en klar økonomisk modell for å bygge hybride skyløsninger med Microsoft, samt tilgang til Azure-spesialister for å sikre suksess. Microsoft er en av våre viktigste partnere og vi ser frem til å styrke samarbeidet ytterligere og sammen hjelpe nordiske selskaper med å utnytte de nye skyplattformene, avslutter Jacobs.


Kontakt:

Michael Jacobs, adm.dir Atea Norge, tlf 908 28 216
Christian Brosstad, kommunikasjonsdirektør Atea Norge, tlf 970 80 686

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer