Tilbake til Nyhetsarkiv
Pressemelding 0001-01-01

Lanserer norsk FN-nettverk for næringslivet om samfunnsansvar

15. oktober ble det norske nettverket av verdens største næringsorganisasjon for samfunnsansvar lansert. Som styremedlem er Atea svært stolte av å være en aktiv bidragsyter i å nå verdens bærekraftsmål.
Bilde: Anne Birgitte Hjelseth, NHO

Klimaendringene, forbrukere, kunder og virksomheter selv stiller stadig større krav til virksomheters samfunnsansvar. Mange står ofte med de samme problemstillingene og bruker store ressurser på å løse disse hver for seg. Nå lanseres et eget nettverk i Norge slik at norske virksomheter kan jobbe enda tettere sammen om utfordringer de står overfor.

Kommunikasjonsrådgiver i Atea, Tine Venås Kjeldsen, sier teknologiselskapet er svært stolte av å være styremedlem for det norske kapittelet av Global Compact:

– Globale utfordringer krever globale løsninger og FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å få dette til. Bærekraft er lønnsomt for virksomheter og vi må jobbe sammen for å nå målene. Ved å lansere et eget nettverk i Norge skaper vi tettere dialog på tvers av bransjer, både for læring og kunnskapsdeling.

Global Compact skal bidra til en bærekraftig og inkluderende global økonomi som gir varige fordeler for mennesker, samfunn og markeder. Teknologi vil katalysatoren for en bedre fremtid, sier Venås Kjeldsen:

– Ateas samarbeid med kommuner som satser på smarte samfunn vil skape bærekraftig vekst og bedre ressursfordeling. Vi jobber for å få flere kvinner inn i teknologibransjen. Likestilling mellom kjønnene, krever mangfold blant de som bygger morgendagens løsninger. Vi har også store initiativer for grønn IT, som panteordningen vår for brukt ee-avfall, GoITLoop og vårt engasjement mot konfliktmineraler. Alt er koblet sammen.

NHO har koordinert de norske Global Compact-aktivitetene i det nordiske nettverket. Fungerende administrerende direktør for NHO, Ole Erik Almlid, sier organisasjonen jobber for å fremme samfunnsansvar som en integrert del av strategien til medlemsvirksomhetene:

– Når bedrifter tar ansvar lønner det seg – ikke bare for samfunnet, men oftest også for bedriftene selv. Det gir både bedre risikokontroll, og bedre omdømme. Jeg ser frem til hva det norske kapittelet av Global Compact vil utrette.

Det nordiske nettverket vil fortsatt bestå som plattform for kunnskapsdeling på tvers av landegrensene. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Tine Venås Kjeldsen, kommunikasjonsrådgiver i Atea: +47 938 63 118

Om Atea Norge (Atea AS):
Atea er Norges ledende og mest sertifiserte IT-leverandør, og har bredde- og spisskompetanse innenfor alle deler av IT-infrastrukturmarkedet. Vi er 1650 ansatte og har kontorer i 25 byer fordelt over hele Norge. Atea-konsernet er Norden og Baltikums største, samt Europas nest største leverandør av IT-infrastruktur. Selskapet er notert på Oslo Børs og omsatte for omtrent NOK 32,4 milliarder i 2017. www.atea.no

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer