Tilbake til Nyhetsarkiv
Pressemelding 2018-02-07

Atea Norges sterke utvikling fortsetter

2017 var et rekordår for Atea Norge med 8,2 milliarder i omsetning og en lønnsomhet på 266 millioner - en økning på 40,3 prosent sammenlignet med 2016. Digitalisering påvirker alle næringer og offentlig sektor, hvor smartere bruk av teknologi skaper nye muligheter for både ansatte og innbyggere.

Forretningsmodeller endres og nye digitale økosystemer opprettes der folk og prosesser er i sentrum, sier Atea Norges administrerende direktør, Michael Jacobs.

  • Utviklingen skjer ikke bare i IT-organisasjonen, men omfatter hele selskapet, noe som gir oss muligheten til å ta en mer aktiv rolle. Jeg er stolt over at kundene fortsetter å gi oss tillit på deres digitale reise.

Informasjonsmengden blir stadig større. Med digitale plattformsløsninger strukturerer vi informasjon fra sensorer, fagsystemer og andre informasjonskilder til gi oss bedre innsikt:

  • Tingenes internett gir oss fantastiske muligheter, når den blir brukt riktig. Våre kunder etterspør beslutningsstøtte for smart bruk av ressurser og analyse i sanntid. For eksempel gjennom vårt nye satsingsområde havbruk, hvor vi kan følge laksens digitale reise fra fiskeyngel til tallerken, fortsetter Jacobs.

Den administrerende direktøren trekker også frem behovet for ny relevant kunnskap:

  • Mangelen på IT-kompetanse generelt og sikkerhetskompetanse spesielt, er akutt i Norge. Derfor er «Kunnskapsløftet 2018» en av de tingene som gleder meg mest; et internt opplæringsprogram for å holde våre medarbeidere relevante også i tiden fremover, sier Jacobs.

I fjerde kvartal økte salget innen samtlige forretningsområder, spesielt med en merkbar økning på rådgivning innenfor alle felt av digitalisering. Utover dette har det også vært en økt etterspørsel etter administrerte sikkerhetstjenester og integreringstjenester innenfor det nye personverndirektivet GDPR.

Årsomsetningen i det norske markedet økte med 5,6 prosent til 8 271 MNOK, mot foregående år 2016. EBIT i 2017 steg med 40,3 prosent til 266 MNOK. Omsetning i fjerde kvartal 2017 ble 2 762 MNOK mot 2 448 MNOK i samme periode i 2016. EBIT økte med 28,6 prosent til 119 MNOK.

Resultater, Atea-konsernet:

Årsomsetningen for konsernet økte med 4 prosent til 32 438 MNOK, og EBIT ble 799 MNOK, en økning på 17,9 prosent mot året før. Omsetningen i fjerde kvartal ble 10 015 MNOK, en økning på 10,1 prosent sammenlignet med samme periode i 2016.

Kvartalsrapport og presentasjon finnes her.

Pressekonferansen kan ses her.

Børsmeldingen finnes her.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Michael Jacobs, adm. dir. Atea Norge, +47 908 28 216, michael.jacobs@atea.no

Steinar Sønsteby, konserndirektør Atea ASA, +47 930 55 655, steinar.sonsteby@atea.com

Om Atea Norge (Atea AS):

Atea er Norges ledende og mest sertifiserte IT-leverandør, og har bredde- og spisskompetanse innenfor alle deler av IT-infrastrukturmarkedet. Vi er 1650 ansatte og har kontorer i 24 byer fordelt over hele Norge. Atea-konsernet er Norden og Baltikums største, samt Europas nest største leverandør av IT-infrastruktur. Selskapet er notert på Oslo Børs og omsatte for omtrent NOK 32,4 milliarder i 2017. www.atea.no

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer