Tilbake til Nyhetsarkiv
Pressemelding 2018-02-28

Atea inngår avtale med Skatteetaten om ny analyseplattform

Atea signerer en treårig avtale med Skatteetaten på 95 millioner. Avtalen skal gi etaten bedre innsikt og styrke arbeidet med å avdekke økonomisk kriminalitet.

Leveransen omfatter en ny analyse- og informasjonsplattform som skal håndtere større datamengder med både strukturerte og ustrukturerte data, samt drift av løsningen. Atea vil drifte plattformen som skal utnytte kontinuerlige informasjonsstrømmer i sanntid.

  • Kort forklart legger plattformen til rette for at Skatteetaten kan bygge løsninger som lettere finner forsøk på skatteunndragelser. Nye analyseverktøy kan også gjøre det enklere for Skatteetaten å forutse feil og gi muligheter for bedre digital veiledning i forbindelse med innlevering av skatte- eller avgiftsmeldinger. Vi er stolte av å få være med på Skatteetatens digitaliseringsreise og å kunne bidra til at de blir en enda mer rådgivende etat, sier adm. dir. i Atea. Michael Jacobs.
  • IBM er glad for at Skatteetaten har valgt vår analyseplattformfor analyse og risikobasert tilnærming i sine forretningsprosesser. Plattformen skal integreres med Skatteetatens løsninger, og vi håper den kan tilføre ny innsikt på et område av stor samfunnsmessig betydning, sier Arne Norheim, adm. dir. i IBM Norge. 

Om avtalen:

Skatteetaten investerer i en ny analyse- og informasjonsplattform for å utnytte sine data bedre. Det er lagt vekt på at systemene behandler informasjon på en sikker måte, i tråd med personvern og konfidensialitet, samtidig som de gir merverdi med dybdeanalyse og muligheter for risikovurderinger i sanntid. Løsningen til Skatteetaten er basert på IBMs teknologi. Acando og iKnow er i tillegg partnere med Atea på leveransen.

I anbudsavtalen står det at valget falt på Atea fordi de har tilbudt en samlet integrert løsning samtidig som de tilbyrkompetansebredde.

Om Skatteetaten:

Skatteetaten består av Skattedirektoratet og skattekontor organisert i fem skatteregioner. Skattedirektoratet er underlagt Finansdepartementet og ledes av skattedirektøren. Skatteetatens IT- og servicepartner (SITS) inngår organisatorisk i Skattedirektoratet og har ansvar for etatens IT-virksomhet og administrative oppgaver. www.skatteetaten.no

Om Atea Norge (Atea AS):

Atea er Norges ledende og mest sertifiserte IT-leverandør, og har bredde- og spisskompetanse innenfor alle deler av IT-infrastrukturmarkedet. Vi er 1650 ansatte og har kontorer i 25 byer fordelt over hele Norge. Atea-konsernet er Norden og Baltikums største, samt Europas nest største leverandør av IT-infrastruktur. Selskapet er notert på Oslo Børs og omsatte for omtrent NOK 32,5 milliarder i 2017. www.atea.no

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Michael Jacobs, administrerende direktør i Atea Norge, mobil (+47) 908 28 216

Merete Bergeland Jebsen, pressesjef Skatteetaten, mobil (+47) 945 01 000

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer