Tilbake til Nyhetsarkiv
Pressemelding 2017-11-20

Storaktører lanserer IOT-plattform: - Avgjørende for digitaliseringen av Norge

Atea – i samarbeid med Cisco, IBM og Skye Solutions – bygger en plattform som skal gir bedre innsikt basert på analyse av stordata.

Løsningen er bygget på IBM Watson IoT- og Cisco Kinetic-teknologi, og integrerer ulike datakilder for å gi brukerne bedre tjenester og bidra til høyere produktivitet.

Teknologiutviklingen har ført til et behov for å tenke nytt rundt digitale tjenester. Smart teknologi, anvendt på rett måte, sparer kost og energi, og effektiviteten øker. For å møte samfunnsutfordringene samler derfor tech-gigantene nå stordata i ett skalerbart system. Michael Jacobs, adm. dir. i Atea Norge, utdyper: 

  • Ved å samle data fra sensorer i eksempelvis kommuner med data fra deres øvrige systemer, får man helt ny innsikt som bidrar til å ta faktabaserte beslutninger og iverksette oppgaver automatisk ved hjelp av algoritmer. Behovet for innsamling av informasjon, analyse og en fornuftig fremstilling av dataene, gjelder alle bransjer og i offentlig- så vel som privat sektor. Dette gjør plattformen avgjørende for digitaliseringen av Norge.

Kobles flere enheter til én plattform, oppdager analyseverktøyet trender og sammenhenger som gir målrettet og pålitelig grunnlag for nye beslutninger. Plattformen muliggjør også utnyttelse av fagsystemer og enheter på tvers av leverandører i sanntid. Cisco Kinetic gjør det enkelt å sammenkoble distribuerte enheter til nettverket, trekke ut, normalisere og sikkert flytte data fra disse enhetene til distribuerte applikasjoner.

Verdien av tingenes internett øker med datainnsikt som kan automatisere og optimere tunge prosesser. Da er det naturlig å utforske hvordan innsikt fra stordata kan løse reell samfunnsproblematikk, mener Jacobs. 

  • Sensorteknologi kan måle luftkvaliteten over en by og i sanntid justere avgiften i bomringen for å redusere trafikken inn til byen, og samtidig sende en SMS til astmatikere om å være forsiktige med å reise til byen grunnet luftkvaliteten. I dag er dette manuelle prosesser som tar lang tid. Dette er bare ett av mange eksempler på effektivisering og forbedring av prosesser, fortsetter Jacobs.

Fordi mange av enhetene i en IOT-løsning har sim-kort som sender data til mobilnettet, spiller ende-til-ende-løsninger en viktig rolle. For å kunne bistå kunden med hele verdikjeden, ble Atea Mobil lansert våren 2017. 

  • Ved å være både et rådgivnings- og teknologiselskap, får kundene et komplett tjenestetilbud. Muligheten til å bruke IOT-informasjon for hver enkelt virksomhet, blir mer sømløs fordi de kun forholder seg til én leverandør, avslutter Jacobs.

Atea, sammen med Cisco og IBM står bak den nye plattformen. Skye Solutions er en sterk partner med spisskompetanse på skyløsninger, IoT, applikasjoner og bruksområder.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Michael Jacobs, adm. dir. Atea Norge, +47 908 28 216, michael.jacobs@atea.no

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer