Tilbake til Nyhetsarkiv
Pressemelding 2017-02-08

Atea Norge passerer 7,8 milliarder i omsetning

Både privat og offentlig sektor tar grep for å sikre at de drar nytte av mulighetene som finnes innen digitalisering. Etterspørselen har økt Atea Norges omsetning i 2016 fra 7,3 milliarder til 7,8 milliarder samtidig som selskapets lønnsomhet økte med 39,4 prosent.

- Vi er veldig glade for at kundene våre fortsetter å velge og utfordre oss, og vi vokser med samtlige av våre samarbeidspartnere. Digitaliseringen har gjort at teknologi spiller en stadig mer vesentlig rolle i enhver virksomhet. Vi kommuniserer ikke lenger bare med IT-avdelingen, men også beslutningstakere på tvers av virksomheten, sier administrerende direktør i Atea Norge, Michael Jacobs.

Teknologi er nå noe alle har et bevisst forhold til, og det er økte forventninger om hvordan få størst utbytte av IT-investeringene. Diskusjonene som vi har nå er mer rettet mot hvordan vi både kan hjelpe hverdagen til den enkelte bruker og samtidig effektivisere organisasjonen. I flere digitaliseringsprosesser med offentlig og privat sektor har Atea hatt en rådgivende rolle allerede fra prosjektstart.

Spesielt innenfor velferdsteknologi har Atea satset stort i 2016, som samsvarer med de statlige satsninger, som omsorgsplanen for 2020, hvor alle tjenestesteder skal ha et velferdsteknologisk tilbud.

- Vi får gode tilbakemeldinger i samarbeidet med kommune-Norge og jobber tett for å implementere bærekraftige løsninger som gir store samfunnsgevinster; de effektiviserer hverdagen til de ansatte og gir tid tilbake til å gjøre det som er viktigst, nemlig omsorg til de pleietrengende. 

Jacobs ser frem mot 2017, og spår en spennende utvikling gjennom å fortsette den gode dialogen om hvordan vi kan sammen hjelpe hverandre med å lykkes med endringen i samfunnet som vi alle står ovenfor.

Årsomsetningen i det norske markedet økte med 7,7 prosent til 7 830 MNOK, mot foregående år 2015. Ateas resultat (EBITDA) i 2016 steg med 39,4 prosent til 269 MNOK. Omsetning i fjerde kvartal 2016 ble 2 448 MNOK mot 2244 MNOK i samme periode i 2015. EBITDA økte med 75,5 prosent til 113 MNOK.

Resultater, Atea-konsernet:

Årsomsetningen for konsernet økte med 11,8 prosent til 31,2 milliarder, og EBITDA ble 1 129 MNOK. Omsetningen i fjerde kvartal ble 9 096 MNOK, en økning med 5,7 prosent sammenlignet med samme periode i 2015. EBITDA ble 459 MNOK.

Kvartalsrapport og presentasjon finnes her.

Pressekonferansen kan ses her.

Børsmeldingen finnes her.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Michael Jacobs, adm. dir. Atea Norge, +47 908 28 216, michael.jacobs@atea.no

Steinar Sønsteby, konserndirektør Atea ASA, +47 930 55 655, steinar.sonsteby@atea.com

 

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer