Tilbake til Nyhetsarkiv
Pressemelding 2017-09-15

Atea er tildelt kontrakt på IKT-tjenester til ENI Norge AS

Atea har nok en gang fått fornyet tillit hos Eni Norge AS og er tildelt kontrakt for leveranse av IKT driftstjenester. Kontrakten er på 4 år og løper til 30.06.2021 med opsjoner på ytterligere 2 år.

Atea har en solid historie som leverandør av IKT driftstjenester til store kunder innen olje- og gass-industrien gjennom årtier. Sammen med sine kunder har Atea kontinuerlig utviklet sikre og fremtidsrettede infrastrukturløsninger for effektiv IT-drift.

«Vi har fulgt Eni Norge som leverandør i en årrekke og bygd opp en solid leveranse for å understøtte Eni Norge som operatør av Goliat, det første feltet som ble bygget ut i den norske delen av Barentshavet. Vi ser fram til å fortsette i rollen som partner for utvikling av gode digitale løsninger for effektive operasjoner», sier regiondirektør Petter Alfsen.

Kontrakten inneholder leveranse av IT-tjenester både i Stavanger og Hammerfest. Atea har avdelinger i begge byene og leveransene i Hammerfest vil skje med lokale ressurser, noe som er i tråd med Eni Norges ambisjon om å skape ringvirkninger knyttet til Goliat for næringslivet i Nord-Norge. Eni Norge er en betydelig aktør på norsk sokkel og denne kontrakten underbygger også Atea sin forretningsstrategi om å bygge Norge med IT.

For mer informasjon, kontakt:

Petter Alfsen, regiondirektør Atea, tlf. +47 920 54 376

Andreas Wulff, Direktør for ekstern kommunikasjon og samfunnskontakt Eni Norge AS, tlf. +47 92616789

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer