Tilbake til Nyhetsarkiv
Pressemelding 2016-05-26

Atea ansetter sykepleier

Allerede er fem viktige norske kommuner med på lasset; Tromsø, Bodø, Nittedal Trondheim og Oslo kommune - for å løse dagens helseutfordringer skal Atea ta resten av Norge med digital storm.

Kontraktene tillater Atea å løse kommunenes dagligdagse og fremtidige helsebehov. Med ansettelse av den erfarne sykepleieren Tove Topaas, styrker Atea sin store satsning innen velferdsteknologi ytterligere med fagkompetanse.
 
- Jeg ser på det som en fordel at jeg snakker det samme språket som de som anskaffer velferdsteknologien ute i kommunene gjør. Siden jeg tidligere både har jobbet direkte med pasienter, i ledelsen, med kommuneøkonomi og driftet eget sykehjem, vet jeg hvor utfordringene er størst. Denne kompetansen skal jeg ta med meg inn i Atea, og jeg vil være i tett dialog med de som kjenner på disse utfordringene i hverdagen og i kommunene, sier Topaas.  

Smart teknologi

Velferdsteknologi handler om å gi mennesker økt livskvalitet og verdighet. Ved brukerrettet teknologi hjelpes mennesker i ulike situasjoner og med forskjellig behov innen helse og omsorg. Behovet kan oppstå i ulike faser i livet og favner alle aldersgrupper.  Det kan være en kortvarig tilstand eller et behov som kan oppstå og varer livet ut.
 
De fleste mennesker ønsker å klare seg selv. Velferdsteknologi gir mulighet for økt sosialisering for mennesker som ellers ville vært veldig isolerte, mulighet for å kommunisere med familie og venner og trygghet for mennesker som kan klare seg hjemme istedenfor på institusjon. Det være seg GPS-sporing, sosial kommunikasjon, smarthus- og robotteknologi. Løsningene kan leveres for privatbolig, omsorgsbolig og institusjon.
 
 - Vi ønsker at kommunene skal tenke mer fremtidsrettet og helhetlig. Ved å implementere brukervennlig og enkel teknologi både på institusjon og i privatbolig, vil ikke bare helsepersonellet oppleve at arbeidet føles lettere og at de kan få mer rom til «ansiktstid», men også beboerne vil få bedre livskvalitet og økt mestringsfølelse og dette vil også gi trygghet for pårørende, sier Marthe Dyrud, Business Manager for Velferdsteknologi i Atea. 

Gevinster

Vi blir stadig flere og eldre - innen 2030 vil levealderen ha økt betraktelig. Helsedirektoratet har varslet om at dersom Norge skal oppnå ønsket velferdsnivå innen nevnte årstall mangler vi vel 53.000 sykepleiere og helsefagarbeidere. Dette blir en stor utfordring og bruk av teknologi vil være nødvendig for å effektivisere rutiner og prosesser for å frigjøre tid for helsepersonell. 
 
Velferdsteknologi byr på både økonomiske og sosiale gevinster overfor kommune og brukerne.
 
- Atea bygger Norge med IT. Vi satser stort på helse og skole, og ved å tilby enkle og brukervennlige IT-løsninger skal vi digitalisere de ulike sektorene. Siden vi er lokalisert på 24 kontorer rundt om i landet, er vi tett på kundene våre - vi har planer om å gjøre mye stort innen norsk helsesektor i fremtiden, sier administrerende direktør i Atea Norge, Michael Jacobs. 

For ytterlige informasjon, kontakt:

Marthe Dyrud, Business Manager for Velferdsteknologi, 91330388
Michael Jacobs, Administrerende direktør, 90828216

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer