Atea rangeres høyt i arbeidet for barns rettigheter

Nyhet 2016-12-22
Nylig publiserte Global Child Forum sammen med Boston Consulting Group en rapport over ulike bedrifters arbeid med barns rettigheter. Atea rangeres som en av de ledende bedriftene i Norden.

Totalt var 300 bedrifter med i studien, og områdene som ble vurdert og rangert, var: Governance & Core Operations, Policies & Reporting, Partnerships og Programs & Charity.

– Det selvsagt ærefullt at Atea omtales som en av flere ledende bedrifter i Norden når det gjelder barns rettigheter. Det gjenstår mye å gjøre, og forhåpentligvis kan vi med vårt arbeid bidra til å inspirere andre bedrifter, sier Ateas kvalitets- og miljøsjef, Andreas Rydell.

Global Forum Child ble grunnlagt av H.M. Kongen og H.M. Dronningen av Sverige i 2009, som et ledd i deres langvarige engasjement i barnespørsmål. Organisasjonen ble først kalt The World Child and Youth Forum, men navnet ble forkortet til Global Child Forum i 2012.

Les mer om arbeidet for barns rettigheter på: www.globalchildforum.org

Få tilgang til rapporten her!

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer