Tilbake til Smartphone

Sirkulær økonomi

En brukt iPhone har verdi for andre – en besparelse for deg og miljøet.

Atea og sirkulær økonomi

  • IT skal være enkelt. Atea hjelper deg å bytte fra en lineær økonomi til en sirkulær økonomi
  • Vi tar ansvar for hele livssyklusen, fra tidspunktet du bestiller og hele veien til du ikke trenger utstyret lenger
  • I en leasing avtale har utstyret en verdi når du returnerer, gjør at du ikke trenger å betale full pris på nytt utstyr
  • Du premieres altså for å behandle utstyret bra

Bra for deg, bra for miljøet

 

 

Tilbake til Smartphone
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer