Til forsiden

Jan Gisle Ytterdal

Jan Gisle Ytterdal

Sky- og samhandlingsløsninger lar mennesker jobbe på tvers av avstander, som om de satt sammen i fysiske møterom. IT-produsentene er i et teknologikappløp, og utviklingen går i en rasende fart. Min jobb er å sørge for at tjenestene kommer bedriftene til gode gjennom løsninger med reel nytteverdi nå og i framtiden.

Linkedin:

www.linkedin.com/in/ytterdal/