Retur og reklamasjon av varer til Atea

Vi i Atea ønsker at du som kunde skal være fornøyd med alle kjøp hos oss. Alle varer skal være uten feil og mangler ved mottak . Dersom du som kunde likevel mottar en defekt vare eller det har oppstått andre feil, kan du sende oss melding på linkene du finner under.

Har du mottatt varer som er skadet under transport, må du gi oss beskjed innen 7 dager på skjulte skader. Hvis emballasje er skadet, må du ta det opp med sjåfør ved mottak, da synlig skade på emballasje kan bli avvist hvis det er ikke lagt merke til ved varemottak og meldt ifra til sjåfør.
 
Har du mottatt feil vare: Du må gi oss beskjed innen 2 uker, da det er vanlig salgsretur som er gyldig i slike tilfeller. 

De tre nedenstående kategorier av retur skal alltid meldes inn ved hjelp av returskjema.

1. DOA (Dead on arrival) (feil på produkt ved mottak)

 • Fyll ut returskjema.
  Dersom skjema er korrekt utfylt vil du umiddelbart få en bekreftelse på at saken er registrert.
 • Returnummer blir tilsendt når Atea har fått godkjent retur fra leverandør.
 • Varen sendes helst i original emballasje eller pakkes forsvarlig og sendes til adresse som blir oppgitt sammen med returnummeret. Merk forsendelse med returnummer. OBS! Vennligst ikke send inn varen før du har mottatt godkjent returinfo fra Atea AS!
 • Alle henvendelser gjeldende DOA må initieres så fort dette identifiseres. Atea baserer seg på produsentenes til enhver tids gjeldende DOA-bestemmelser. Informasjon rundt dette kan finnes på produsentenes egne hjemmesider.

 

2. SALGSRETUR – i hht. standard salgs- og leveringsbetingelser.

Det er ikke returrett på salgsvarer hos Atea AS med mindre salgsretur skyldes feil i produktinformasjon eller at Atea på noen måte er skyld i feilleveranse. I disse tilfellene skal det søkes retur innen 14 dager etter mottak av ordren. En salgsretur skal skje i samråd med selger.

 • Fyll ut returskjema.
  Dersom skjema er korrekt utfylt vil du umiddelbart få en bekreftelse på at saken er registrert.
 • Returnummer  blir tilsendt når Atea har fått godkjent retur fra leverandør. Normalt vil dette skje innen ca. 48 timer. Varen sendes i original uåpnet emballasje til adresse som blir oppgitt sammen med returnummeret
  Returnummer er gyldig i 2 uker og må følgelig være Atea i hende senest 2 uker etter godkjennelse av retur. Varer som ikke er merket med returnummer eller som returneres for sent vil bli avvist og returnert til avsender.

DOA eller salgsretur er godkjent når kunde mottar en bekreftelse etter diagnose av kvalifisert teknisk personell eller når returnummer blir tilsendt. Hjemme-PC-brukere skal henvende seg som beskrevet i medfulgte brukerveiledning.

NB! Returgebyr må påberegnes.

3. RMA (feil på produkt ved mottak/garanti saker)

 • Fyll ut returskjema.
  Dersom skjema er korrekt utfylt vil du umiddelbart få en bekreftelse på at saken er registrert.
 • Returnummer blir tilsendt når Atea har fått godkjent retur fra leverandør. 
 • Varen sendes helst i original emballasje eller pakkes forsvarlig og sendes til adresse som blir oppgitt sammen med returnummeret. Merk forsendelse med returnummer. OBS! Vennligst ikke send inn varen før du har mottatt godkjent returinfo fra Atea AS! 
 • Alle henvendelser gjeldende RMA/garanti må initieres så fort dette identifiseres. Atea baserer seg på produsentenes til enhver tids gjeldende RMA-bestemmelser.
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer