Retur av produkt

I dette skjemaet kan du søke om retur/kreditering av nyinnkjøpte produkter. Start med å velge årsak til retur i nedtrekksmenyen under.

Returårsak

DOA (mottatt varer virker ikke/er ødelagt før bruk)

Ved DOA sender Atea ny vare uten ekstra omkostninger for kunden. Dersom returnert produkt testes og det viser seg å ikke være DOA, vil produktet sendes tilbake til kunde og kunde vil bli belastet med returfrakt og forsikring. I de tilfellene der erstatningsvare allerede er sendt kostnadsfritt og uten å være DOA, forbeholder Atea seg retten til å etterfakturere tilsendte produkt + et Administrasjonsgebyr på 2000 kr.

Feillevering (har mottatt annen vare enn det som ble bestilt)

Ved feillevering av vare sender Atea ny vare uten ekstra omkostninger for kunden. Dersom det viser seg at returnert produkt likevel ikke var en feillevering, forbeholder Atea seg retten til å etterfakturere tilsendte produkt + et Administrasjonsgebyr på kr. 2000 kr.

 

Skjema for feillevering

Ved samtykke godtar du at vi lagrer dine data i våre systemer.

Les mer i vår personvernserklæring.

 

Transportskade (avdekket skade på varen ved varemottak)

Ved transportskade sender Atea ny vare uten ekstra omkostninger for kunden. Kunde har ansvar for å kontrollere at varer ikke har skader, eller at leveransen er mangelfull i henhold til Pakkseddel. Synlig skade og mangler skal anmerkes fraktbrev med sjåførens signatur, og reklamasjon må sendes senest innen 7 virkedager. Produkt som er fjernet fra emballasje eller er tatt i bruk, oppfyller ikke kravet for å få aksept for reklamasjon på skade. Dersom retningslinjene som nevt over ikke er fulgt, forbeholder Atea seg retten til å etterfakturere tilsendte produkt + et Administrasjonsgebyr på kr. 2000 kr.

Garanti (mottatt vare er sluttet å virke innenfor garantitiden)

Oppdages det feil på produkter, eller om produktet er defekt kan det sendes inn på service. Ulike produkter har ulik garantitid. Service tar normalt 10 - 14 virkedager.

Feilbestilling (har bestilt feil vare og ønsker retur)

Ved feilbestillinger av salgsvarer har kunde ingen returrett. Atea gir likevel anledning til å kunne søke retur på feilbestillinger. Dersom retursøknad godkjennes opprettes det et Returnummer (RMA), og retur kan innvilges mot et returgebyr på 1000 kr. Forutsetninger for kredit er at varen returneres i original, uåpnet og intakt forseglet emballasje innen Returnummerets gyldighet på 2 uker, og er sendt til den adressen som ble avtalt. For øvrig må all dokumentasjon følge med returforsendelsen i henhold til de krav og retningslinjer som er gitt ved innvilgelse av salgsretur. Varer som returneres uten godkjent returnummer, eller avviker fra kravene som nevnt over vil ikke bli godskrevet med kreditnota. Kunde kan få tilsendt de feilbestilte varene mot et Administrasjonsgebyr på 2000 kr.

 

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer