Til forsiden

Gode telefoni- og samhandlingsløsninger for Tinn kommune

Hyppig møtevirksomhet og innkommende telefoner til sentralbordet gjorde at Tinn kommune ønsket digitale virkemidler for å effektivisere arbeidsdagene. Med moderne samhandlingsarenaer sparer kommunen både tid, penger og ressurser.
Tinn kommune
Smarte møteplasser

Tinn kommune består av byen Rjukan, som ligger mellom Gaustatoppen og Hardangervidda Nasjonalpark, og bygdesognene Miland, Mæl, Atrå Austbygde, Tessungdalen og Hovin. De store avstandene har skapt et økende behov for å tenke innovativt, ta i bruk smarte samhandlingsløsninger og effektivisere kommunikasjonen med Tinns innbyggere.

Smarte møterom

Tinn Kommune har et høyt aktivitetsnivå med mange møter i løpet av arbeidshverdagen. Kommunalsjef Finn Arild Bystrøm, ønsket en løsning som både dekket de ulike møteformenes varierende behov, og samtidig hadde et enkelt brukergrensesnitt:

– Kommunen ønsket en moderne videokonferanseløsning; en lettfattelig og innovativ måte som effektiviserer tidsbruken for gjennomførelse av de større møtene. For å imøtekomme de ulike behovene har Tinn Kommune tatt i bruk nye møteromsløsninger levert av Atea.

Med nye lokaler åpner det også opp muligheter for det lokale næringslivet ved at kommunen kan leie ut møteromsarenaene, legger Bystrøm til.

Post-it regime

Det er ikke bare møterommene Tinn kommune har fornyet, de har også tilrettelagt for bedre kommunikasjon for sentralbordet og innbyggere. Tinn Kommune hadde ingen støttesystem for sentralbordet og jobbet tungvint i en travel hverdag.

– Det daværende sentralbordsystemet førte til mange ad hoc-løsninger, som blant annet mange gule Post-it-lapper for beskjeder. Den fleksible og praktiske telefonløsningen har ført til sparte kostnader for kommunen, eksempelvis gratis tale internt innenfor Kongsberg-regionen. I tillegg er det muligheter for «vikarhjelp» på tvers av regionen for sentralbordtjenesten.

Hjelper innbyggerne

Tinn kommune har nå fremtidsrettede og effektive kommunikasjons- og samhandlingsløsninger som tilfredsstiller samfunnets krav til digitaliserte arbeidsprosesser. Også for Tinns innbyggere innebærer systemene også tidsbesparelse. Den nye telefoni- og sentralbordløsningen består av et elektronisk oppslagsverk som gir oversikt over alle ansattes roller og telefonnummer, slik at sentralbordet kan besvare henvendelser raskere. Ved stor trafikk kan sentralbordene også avlaste hverandre.

Den smarte møteromsløsningen gjør det mulig for innbyggere å streame kommunestyret ut på internett, samtidig som lyden kan overføres ut på Radio Rjukan. De ekstra kameraene på møterommene gir seerne mulighet for å se de som snakker på talerstolene og fra ordfører- og rådmannsplassene.

– Når kommunenorge digitaliseres er mulighetene for å gjøre tjenestetilbudet mer tilgjengelig for folk flest noe av det aller viktigste. De nye samhandlings- og kommunikasjonsløsningene forenkler arbeidshverdagen til kommuneansatte, samtidig som den også bidrar til økt samarbeid på tvers av bygrensene og tilfører verdi for Tinns innbyggere, avslutter Bystrøm.