Til forsiden
Tilbake til Kundereferanser

Pålitelig drift i nytt praktbygg

Med en prislapp på 50,5 millioner kroner, ny døgnpost og egen urtehage på taket, åpnet Sunnhordland interkommunale legevakt IKS som kanskje Norges flotteste legevakt. Legevakten på hele 1200 kvadratmeter som betjener de vel 33.000 innbyggerne i Stord, Fitjar og Bømlo sto klart første kvartal 2017.
Sunnhordland Interkommunale Legevakt
Smarte møteplasser
Sunnhordland

Med nyåpnet døgnpost var det interkommunale selskapet avhengig av å kjøpe tjenester hos et firma som kunne se på hele driften og alle systemene sett opp mot hverandre, sier daglig leder for legevakt og interkommunal døgnavdeling, Janett S. Svendsen:

– Det var viktig for oss å inngå avtale med et selskap som kunne møte personlig og som kunne følge opp saker og gi tilbakemeldinger på våre henvendelser.Avtalen som ble inngått med Atea dekker våre skisserte behov. Den er lokalt tilpasset og dekker våre krav og sikrer en sikker drift.

Det er mange funksjoner i legevaktbygget som er viktige for sikker drift. Både telefoni, WiFi, TV, journalsystem, nødnett, kopi, print, scanning, betalingsterminal og oppkobling via Norsk Helsenett må fungere sømløst. Dersom et strømbrudd skulle inntreffe, overtar UPS-løsningen for kritisk utstyr som nødnett og journalsystem.

– Atea har ivaretatt flytting av utstyr fra legevakten og oppbygging av utstyr til ny legevakt og døgnpost på en utmerket måte. Vi fikk god oppfølging underveis, både i planleggingsfasen, under flytting og i driftsfasen etterpå, samt kontinuerlig tilbakemelding gjennom prosjektet. En fikk raskt svar og møtte alltid dyktige og imøtekommende personer, avslutter Svendsen.

 

Om leveransen
  • Prosjektledelse for IT-relaterte leveranser.
  • WiFi-løsning for pasienter, pårørende og ansatte
  • Telefoniløsning knyttet opp mot nødnett.
  • Arbeidsstasjoner og skrivere
  • Møteromsutstyr og pasient-TVer
  • Nettverksinfrastruktur for byggtekniske installasjoner og arbeidsstasjoner
  • Flytting og konfigurering av eksisterende IT-løsninger.
  • Opplæring
Tilbake til Kundereferanser