Til forsiden
Tilbake til Kundereferanser

Et pusterom for voldsutsatte barn

I Grimstad ligger Stine Sofie Senteret: Verdens første kurs- og mestringssenter for voldsutsatte barn og unge. Målet er at kursdeltagerne, i trygge omgivelser, får oppleve glede og ny kunnskap.
Stine Sofie Stiftelsen
Grimstad

I 2011 så Ada Sofie Austegard, moren til Stine Sofie, et TV-program som viste en leirskole for barn med funksjonshemninger. Hun bestemte seg for å opprette et senter spesielt tilpasset voldsutsatte barn. Etter flere års hardt arbeid fra alle de ansatte i Stine Sofie Stiftelsen, åpnet Stine Sofie Senteret dørene for de første kursdeltagerne i august 2016. På senteret vil deltagerne møte varme og humørfylte voksne som ser viktigheten av traumebevisst omsorg. Komplekset består blant annet av 15 nye leiligheter som står klare for å ta imot barn og omsorgspersoner.

En viktig del av arbeidet på senteret er å tilby barn den tryggheten de trenger under oppholdet, samtidig som de kan benytte seg av de samme teknologiske fasilitetene som finnes i en vanlig husholdning. Administrasjonen har behov for moderne IT-løsninger tilpasset daglig drift, inkludert samhandlingsverktøy og AV-løsninger.      

– Vi må ha et strengt regime for sensitive opplysninger, noe som kan være en utfordring i dagens digitale hverdag med blant annet sosiale medier, sier John Are Jonassen, prosjektleder i stiftelsen. Sammen med Atea sørger senterledelsen for at sikkerheten blir ivaretatt i alle ledd.

”Vi jobber jo i realiteten for at vi skal bli arbeidsløse.”

– Dette gjelder også diskresjon og personvern, fortsetter Jonassen, og trekker frem billedtagning som et eksempel på ting som ikke er tillatt. Flere av personene som besøker senteret bor på skjulte adresser, og noen har også byttet navn og bosted.

Stiftelsen er avhengig av midler fra privatpersoner og bedrifter til å dekke drift, utvikling og gjennomføring av prosjekter.

– Gjennom vår relasjon til Atea har vi fått en spesiell innkjøpsavtale med HP, og Microsoft-lisenser får vi kostnadsfritt, fortsetter Jonassen, som forteller at teknologi som mønster i Big Data på sikt kan bidra til stiftelsens mål og visjoner om en barndom uten vold.

– Vi jobber jo i realiteten for at vi skal bli arbeidsløse, avslutter Jonassen.

Om Stine Sofie Stiftelsen
  • Stine Sofies Stiftelse ble etablert i Grimstad etter «Baneheiadrapene» i Kristiansand 19.mai 2000.
  • Stiftelsen arbeider hver dag for å oppfylle sin visjon - en barndom uten vold, og er i dag en viktig, nasjonal bidragsyter for å styrke barn og pårørendes rettssikkerhet.
Om leveransen
  • Nettverk/WiFi
  • PC-leveranse (HP)
  • Audio- og videoløsninger
  • Konsulentoppdrag
  • SharPoint-utvikling
  • Office 365
  • Opplæring av brukere (New Learning)
  • eSHOP

 

Tilbake til Kundereferanser