Til forsiden
av1 robot teknologi i skolen skole kommune Utdanningsteknologi

Stavanger Kommune bekjemper ensomhet i skolen med en robot

Med roboten AV1 får langtidssyke barn beholde en aktiv læringshverdag.
Stavanger kommune
Skole
Stavanger
Gi langstidssyke barn et opplæringstilbud med hjelp av teknologi

Stavanger Kommune har besluttet å ta inn ti roboter for å forhindre at langtidssyke barn som må være hjemme fra skolen faller av undervisningsløpet.

Istedenfor at kommunens skoler med begrensede budsjetter skal måtte ta beslutning om å kjøpe inn et fåtalls roboter, har kommunen selv gjort innkjøp som skolene kan dele på. Slik kan skolene låne roboter basert på behov. Når eleven blir frisk blir roboten returnert til kommunen, før en ny langtidssyk elev på en annen skole i kommunen får glede av AV1.

Kommunen ønsket å ta ned terskelen for bruk av AV1, sier Gunnar Crawford, Smartbysjef i Stavanger Kommune:

– Et pool av roboter gjøre de lettere tilgjengelig uten at hver skole selv må investere og ta risiko. I tillegg ønsket vi å bygge opp sentral kompetanse som kan bistå lærerne med å kvalifisere behov, hjelpe til med oppsett og praktisk bruk, og samtidig håndtere logistikken og aktivering/deaktivering av abonnement.

En ekstra fordel som følger med AV1 er redusert behov for hjemmeundervisning. Dette er både kostbart og tidkrevende for skolene og kommunen.

I dag er fem av ti roboter utplassert og i aktivt bruk av langtidssyke elever i Stavanger. Kommunen har fått gode tilbakemeldinger fra skolene sier pedagogisk leder i Stavanger Kommune, Gunn Evy Trøiel Hansen:

– Vi mener at robotene er viktige på flere måter – også sosialt. Elevene opplever at de får ta del i klassemiljøet, selv om de ikke fysisk er i klasserommet. Vi har fått gode tilbakemeldinger på robotene som er tatt i bruk. De er brukervennlige og enkle å sette opp.

Om AV1:

Om AV1:

  • Utviklet av norske No Isolation.
  • Er en liten robot utstyrt med et kamera og mikrofon.
  • Roboten strømmer lyd og bilde til et nettbrett som barnet bruker til å se hva som skjer i klasserommet, og kommunisere tilbake gjennom.