Til forsiden

– Slutt å snakke om leverandører, snakk med samarbeidspartnere

Tett samarbeid med IT-selskapet Atea i forbindelse med flytting til nye Sundtkvartalet har gitt Skanska et bygg der teknologien legger til rette for en dynamisk arbeidshverdag for alle ansatte.
Skanska
Smartbygg

– Fra å snakke om våre underleverandører har vi begynt å snakke med våre partnere. De har i mye større grad enn tidligere fått sjansen til å påvirke leveransen med sin erfaring og nytenkning i arbeidet. Med Atea har dette vært en suksessformel som har bragt mye kompetanse inn i prosessen med nye kontorlokaler, forteller Jo Mortensen, IT-direktør i Skanska.

Flytter inn i smartbygg

Teknologi spiller en viktig rolle når 370 ansatte skal finne seg til rette i nye lokaler. Fra første kaffekoppen tastes inn på iPaden i kaféområdet til siste videomøte avsluttes, tilrettelegges arbeidsdagen etter den enkeltes oppgaver denne dagen.

– Atea har vært en god rådgiver for oss hele veien. De har vist en unik forståelse for den ansatte i alle ulike roller og arbeidssituasjoner. Dette har resultert i fire typer møterom og tilsvarende antall arbeidssoner med funksjonalitet tilpasset bruken, forklarer Mortensen.

Til sammen har lokalene 84 møterom med fasiliteter som gjenspeiler størrelse og bruk. Alle er utstyrt med videoløsninger slik at samhandling på tvers av lokasjoner skal være så naturlig som mulig. Målet er at slik tilrettelegging fører til videomøter som foretrukken arbeidsform der det tidligere ble mye reising.

– Et eksempel er våre operasjonsrom som brukes i utstrakt grad når våre prosjekter realiseres, forteller Mortensen. Han viser frem et større rom der møtedeltagerne tilsynelatende sitter rundt samme bord som ansatte på brakkerigg ute ved byggeplassen. Skjermene i ene enden av rommet fungerer som en naturlig forlengelse av bordet slik at nøkkelpersoner ute kan samarbeide med kollegaer på hovedkontoret som om de var i samme rom.

Innsikt i kundens utfordringer

– Skanskas filosofi stemmer godt overens med hvordan vi selv jobber ut mot våre kunder, fastslår regionsdirektør i Atea, Kim Grove-Knutsen. Teknologidrevne endringsprosesser krever innsikt i kundens utfordringer uavhengig om det er snakk om nytt bygg eller nye arbeidsverktøy.

– Å endre folks arbeidsvaner er ofte den største utfordringen. Skanska har løst dette på en utmerket måte ved å involvere de ansatte i prosjektets ulike faser, påpeker Grove-Knutsen.

Jo Mortensen bekrefter at de har hatt et uttalt mål om å benytte anledningen til å fornye seg.

Begge parter har også vært bevisste på å lære av hverandre i prosessen. Med Skanskas ekspertise på bygg og Atea´s kompetanse på digitalisering, representerer de til sammen et nytt fagfelt innen smarte bygg.

– At vi har jobbet så tett sammen om eget bygg gir en helt egen trygghet med tanke på nye prosjekter mot felles kunder, mener Mortensen. Og hvilken bedre referanse kan kunden få enn at vi nå skal samarbeide om Atea sitt nye bygg i Stavanger? smiler han.

IT-direktøren er overbevist om at felles opparbeidet kompetanse og erfaring vil komme fremtidige kunder til gode.

– Å sette mennesket i sentrum av teknologien er en forutsetning for kundens gevinstrealisering uavhengig av bransje og arbeidsform, avslutter Mortensen.