Til forsiden
Tilbake til Kundereferanser

Sjømatbedriftene

Sjømatbedriftene
Innsikt og analyse
Norge
Sørger for at at fisken blir behandlet riktig med blokkjedeteknologi.

Bedre fisk med blokkjedeteknologi

Kunde: Sjømatbedriftene
Tema: Matkvalitet og sporbarhet
Fagområde: Blokkjede (blockchain), dataplattform
Partner: IBM

Situasjon

I 2019 ble det eksportert mer enn 2,7 millioner tonn med sjømat fra Norge til resten av verden, tilsvarende 25.000 måltid per minutt. Med slikt volum er det vesentlig å inneha god kontroll på kvaliteten og tilstanden til fisken.

Utfordring

Fra oppveksten til fisken blir servert på matbordet går den gjennom en rekke faser, hvilket krever at fisken blir behandlet riktig. Monitorering av fiskens opprinnelse, vekst, tilstand under lagring og matsvinn utpeker seg store utfordringer. I tillegg eksisterer det enkelte aktører som jukser med merking på fisk, som gjør det vanskelig å sikre tilstanden til fisken.

Løsning

Ved å anvende Atea Analytics kompetanse på data og dataplattform sammen med blokkjedeteknologi fra IBM dannes det et sporbart oversiktsbilde som kan kvalitetssikre fisken, gi bedre innsikt i holdbarheten og dermed redusere matsvinnet. Løsningen hjelper også fiskeoppdrettere til å vite at deres fisk ikke blir forvekslet med fisk av dårligere kvalitet, og gir sluttbrukeren innsikt i hva slags mat vedkommende faktisk kjøper. 

 

 

Tilbake til Kundereferanser