Norsk institutt for naturforskning

Effektiv administrasjon av mobiltelefoner

«Det frie valg» gir NINA full kontroll på telefoner som byttes og hvem som betaler månedlig trekk.

For en tid tilbake fikk alle ansatte samme type telefon.

– Vi fikk god kontroll, men synes likevel ikke ordningen var helt optimal. Blant annet ønsket vi å bruke mindre tid på administrasjon, og gi de ansatte større fleksibilitet ved valg av telefon. forteller Stig Clausen, seksjonsleder IT – drift og brukerstøtte. 

Selvbetjening

– Vi har nå full kontroll på hvem som får hva til hvilken tid, hvilke telefoner som kan byttes og hvem som betaler månedlig trekk, sier Clausen. Også det skattemessige er ivaretatt. 

– Vi var så tidlig ute med å velge ordningen at vi var med i dialogen med Atea og bidro til at policyen ble så god som den er nå. Nye kunder kommer til dekket bord, fortsetter han.

Sparer tid 

– Vi i IT-avdelingen sparer mye tid ved at vi har blitt kvitt mottak av bestillinger, verifisering av godkjenninger, bestilling av utstyr hos leverandør og overlevering av telefon til de ansatte. På virksomhetsnivå sparer vi tid ved at det ikke er behov for forhandling, eller diskusjon mellom ansatte og nærmeste leder om hvilken enhet den ansatte trenger for å utføre jobben. Vi er godt fornøyd med ordningen og ser absolutt ikke for oss å bytte bort dette nå, avslutter Clausen.

Leveranse

* Det frie valg 

Norsk institutt for naturforskning

Alle NINAs ca. 230 ansatte er nå omfattet av ordningen. «Det frie valg» er en ordning hvor virksomhetens ansatte logger seg på Ateas bestillingssider og velger nytt arbeidsverktøy, i NINAs tilfelle brukes dette til mobiltelefoner. I «Det frie valg» ligger det en avtale som den ansatte må godkjenne ved bestilling. De ansatte har mulighet for å velge utstyr som er dyrere enn det virksomheten har valgt som «standardpakke». Arbeidstakeren betaler da selv merverdien i forhold til virksomhetens standard, via et månedlig lønnstrekk. Denne løsningen gjør det enkelt for den ansatte å se hvor mye de selv vil måtte betale. Den månedlig summen på de ulike telefonene kommer fram i portalen før bestilling. Det er selvsagt også mulig å velge telefon uten å måtte betale noe, det er kun de som ønsker noe annet enn standardmodellen som får et utlegg.

Om NINA

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på naturen og samspillet natur – samfunn. De holder til på Gløshaugen i Trondheim og har avdelinger på Lillehammer, i Oslo og Tromsø.

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer