Til forsiden

Nytt AV-utstyr på plass i Norads nye kontorer

Da Norad i mai skulle flytte inn i nye lokaler, trengte de hjelp til å sette nødvendige krav til etablering av audiovisuelle rom.
Norad
Smarte møteplasser
Oslo
Ny møteromsavdeling og frittstående møterom

I forbindelse med flyttingen til nye lokaler, skulle det settes opp ny møteromsavdeling og frittstående møterom. Norad trengte bistand til å få oversikt over hva de hadde av AV, og hva de hadde behov for.

Mye jobb på få dager

Etter Atea hadde kartlagt hvor kunden befant seg utstyrsmessig, ble det bestemt at de skulle legge seg på en moderat, men bra nok linje, vedrørende valg av AV-utstyr.

- Mye av arbeidet til Atea ble gjennomført i Norads flytteprosess hvor det var mange hensyn til andre leverandører, endringer og ikke minst at det måtte gjennomføres i løpet av få dager, forteller Bengt Arild Unnerud, seniorrådgiver i IKT-utvikling og informasjonssikkerhet i Norad.

Arbeidet innebar blant annet befaringer, beskrivelse av krav, avklaring med arkitekt, rådgivning ved installasjon og å avstemme brukerbehov og endringshåndtering.

Kravspesifikasjon skulle blant annet beskrive krav til lydisolering, utforming og lys. Norad skulle også få anbefalt hvordan dagens AV-utstyr kan gjenbrukes optimalt.

Vel gjennomført oppdrag

Norad er for lengst godt innflyttet i nye lokaler, og åpningen med Bistandskonferanse med kronprinsesse Mette Marit ble en suksess. De ansatte har fått opplæring som har gjort dem trygge på møterommene, og VTC-rom og møterommene er mye i bruk.

Unnerud synes Atea taklet oppdraget på en god måte, og alle leveranser ble levert til avtalt tid og kvalitet.

- Atea gjennomførte oppdraget med et kompetent team, og hadde en prosjektleder som sørget for at det var nødvendig styring.

Vidar Sebuøygard, integrasjonskoordinator i Atea, er selv svært fornøyd med oppdrag og kunde.

- Da vi var ferdige og jeg skulle ta kunden i hånden, se han i øynene og takke for jobben så sa han: «Du trenger ikke å takke for jobben, det er jeg som skal takke for samarbeidet».

 

Leveranse

Det ble levert og montert audiovisuelt (AV) utstyr til Norads tjue nye møterom i Bygdø Allé 2. Norad har møterom av alle typer fra opplæring, videokonferanse til store møterom (100 personer) til mer vanlige møterom (8-30 personer) med monitorer, prosjektorer og høyttalere.