Til forsiden

LOfavør

LOfavør
Innsikt og analyse
Oslo
Sikre at medlemmer får riktig informasjon til riktig tid.

Medlem i fokus

Kunde: LOfavør AS
Tema: Lojalitet, markedsføring, informasjon og kommunikasjon
Fagområde: Sanntidsdata, dataintegrasjon, datakvalitet

Situasjon

LOfavør forvalter et felles medlemsregister for LO forbundene. Medlemsregisteret skal blant annet sikre at medlemmer har tilgang til fordeler hos fordelsleverandører, sikre at medlemmer får riktig og nyttig informasjon gjennom felles kommunikasjonskanaler. Systemet skal også gi leverandører oppdatert informasjon om kollektive ordninger medlemmene er med i. Men med en kompleks datamodell og en kompleks integrasjons-struktur viste det seg vanskelig å sikre datakvalitet og fleksibilitet i løsningen.

Utfordring

I en stadig mer digitalisert hverdag oppstår det nye behov nesten over natten hos både leverandører og forbund. LOfavør har derfor endret fokus fra å være en passiv integrasjonspartner til å være en aktiv tjenesteleverandør som skal bistå med nye, spennende digitale tjenester som både leverandører og forbund kan dra nytte av.

Løsning

Ved å bygge en arkitektur som understøtter sanntidsutveksling av data mellom leverandører, forbund og LOfavør, samt gode vaskerutiner mellom offentlige datatjenester som folkeregisteret, kartverket (matrikkelen) og enhetsregistert, så sikrer vi at medlemmet får riktig informasjon til riktig tid. Dette i kombinasjon med innføringen av nytt reskontro-system, et eget CRM-system med integrert direktemarkedsføringsmodul fra Oracle, gjør LOfavør i stand til å levere digitale tjenester til forbund og leverandører.

LOfavør kan nå være i stand til å drifte og forvalte medlemsregister for små forbund, man kan sende ut e-post-kampanjer på vegne av forbund og leverandører, og man kan levere og ta mot data i sanntid. Man kan videre bistå med rapporter og analyse av data på tvers av forbund og leverandører. Alt for å bedre medlemsopplevelsen, og sikre lojalitet i medlemsmasse på vegne av forbundene.