Til hovedinnhald
Tilbake til Kundereferanser

Bærumskolene tar nok et digitaliseringssteg

– Etter at Bekkestua barneskole startet opp med iPad 1:1 i 2014, har skolen opplevd at elevene kommer raskere i gang med læringsarbeidet, økt elevaktivitet i timene, og vi kan gi enda bedre tilpasset opplæring til hver enkelt elev, sier rektor Hans Christian Ruud.
Bærum kommune
Skole
Bærum

Bærum kommune begynte med pilotprosjektet for 1:1-utstyr for alle skoleelever i 2014. I løpet av 2018 skal alle skolelederne, lærere og elever ved Bærum-skolene ha mottatt utstyr og opplæring i bruk av dette.

Rektor Ruud legger til at skolen har vært svært åpne ovenfor foresatte at elevenes skjermtid er forbeholdt undervisningen, og at det er skolen som bestemmer hvilke apper som skal brukes i timene.

– Skolen har alltid måttet tilpasse seg tiden, det gjør vi også nå. Våre grunnskoleelever er født etter at internett ble allemannseie. Vi jobber for å legge undervisningen på barnas premisser, og det involverer digitale undervisningsmetoder. Samtidig skal vi fortsatt klippe og lime, målet er at elevene skal ha en funksjonell håndskrift.

Elev Nikolai (9 år) ved Bekkestua skole* forteller han opplever stort utbytte av digitale læreverktøy.

– Jeg lærer bedre, for iPaden gjør at det blir flere måter å lære på, og det er mange apper som hjelper meg i læringen.

For at skoleledere, lærere, og digitale veiledere skal få kunnskap i bruk og undervisningsmuligheter, tilrettelegger Bærum kommune også for omfattende opplæring i avtalen. Christian Sørbye Larsen, prosjektleder i Bærum kommune, sier investeringen er en videreføring av kommunens prosjekt, digital skolehverdag, hvor målet er at alle elever og lærere ved barne- og ungdomsskoler i Bærum skal ha hvert sitt nettbrett.

– 1:1-utstyr står sentralt her. Ikke alle elever blir dataprogrammerere, men at alle elever får tilgang til og brukskunnskap om hver sin enhet, bidrar vi til å jevne ut mulighetsforskjellene.

Leder for pedagogisk satsing i Atea, Andrew Rhodes, sier det er spesielt morsomt for Atea som IT-selskap å kunne bidra til digitalisering i skolen:

– Digitaliseringsgrepene Bærum gjør, gir alle elever samme utgangspunkt for digital og tilpasset opplæring. Samtidig sikrer det også full utnyttelse av nye læringsformer og –metoder. Nettbrett alene gjør ikke barna til digitale atleter, men livslang læringsevne og digital kompetanse vil være kjerneverdier i omstillingstiden vi lever i. Skolen, som vårt viktigste investeringsområde, legger grunnsteinene for fremtidens arbeidstakere.

* Bekkestua Barneskole ønsker ikke bruke etternavn på elevene i media.

 

Om leveransen
  • Apple Ipad
  • Otterobox-cover til alle iPadene
  • iPad-tilbehør som kabler og overganger
  • Tastatur til iPads (Detalco og Logitech)
  • Jabra-headset til elevene
  • Showbie-app (kommunikasjon og lagring av lekser m.m.)
  • Opplæring og kursing av lærere og skoleledere
  • Arrangert Teachmeet i i samarbeid med Bærum kommune (fagseminar hvor lærere forteller og viser hvordan de bruker iPad i skolen og tips og råd om relevante apper)
  • Gjennom programvareavtale levert EMM-løsning fra Airwatch
Tilbake til Kundereferanser
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer