Til forsiden
Tilbake til Konsulenttjenester

Innsikt og analyse

Skap vekst og verdi med datadrevne beslutninger 

Stadig flere benytter seg av mulighetene som ligger i smart bruk av data. Datadrevne beslutninger skal støtte og utfordre eksisterende virksomhetsarkitektur og strategi.

I Atea har vi Norges mest erfarne fagmiljø innen Business Intelligence og Analyse, som består av eksperter, utviklere og arkitekter. Våre konsulenter muliggjør innsikt og beslutninger basert på analyse og ikke magefølelse.

Vekst er en kritisk suksessfaktor og vekststrategier må balanseres med en god plan for dataflyt og informasjonsutveksling. Vår jobb er å sette alt dette i system slik at din virksomhet kan vokse.

Vårt tjenestetilbud

 

  • Rådgivning, løsningsdesign og arkitektur
  • Dataplattform
  • Data Science/Avansert analyse
  • Kunstig intelligens (AI) og maskinlæring
  • Data Engineering

 

  • Data Management
  • Data Governance
  • Robotics Process Automation (RPA)
  • Business Intelligence og rapportering
  • Internet of Things (IoT) / Sensorikk

Prosjekter

Luftkvalitet og IoT for Gjøvik kommune

I Gjøvik kommune har de tørt innenlandsklima og lite luftfuktighet. Det i kombinasjon med vedfyring og piggdekk gjør at de i overgansperioder mellom årstider kan få dårlig luftkvalitet.

Les mer om Gjøvik kommune

 

Sikrer datakvalitet og fleksibilitet for LO

LOfavør forvalter et felles medlemsregister for LO forbundene. Men med en kompleks datamodell og en kompleks integrasjons-struktur viste det seg vanskelig å sikre datakvalitet og fleksibilitet i løsningen.

Les mer om LO favør

Risiko- og sårbarhetsanalyse for DSB kunnskapsbanken

Kunnskap om risiko og sårbarhet er viktig for å redusere sannsynligheten for at en uønsket hendelse inntreffer, og for å redusere konsekvensene dersom den inntreffer.

Les mer om DSB

Data gir mulighet til å predikere fremtiden

For å kunne vite om nye initiativ og satsningsområder lykkes må dette følges opp og måles. Ved automatisk å samle og sammenstille alle typer data på tvers av virksomheten, både strukturerte og ustrukturerte, hentet inn batch eller i sanntid fra ulike systemer, vil man kunne følge en reell utvikling. Datafangst og enkle analyse vil kunne gi svar på hva som historisk har skjedd og hva som skjer akkurat nå og hva man bør gjøre videre.

Atea.io - En plattform for datadrevet innovasjon

Over lengre periode har vi utviklet en robust og fremtidsrettet dataplattform som vi er stolte av å kunne tilby. Formålet er å gjøre veien fra tanke til datadrevet prosjekt realistisk på minimalt med tid. Du får kontroll på egne data ved å samle dem i en egen plattform hvor man kan kombinere alle forretnings- og sensordata. Dataplattformen er åpen, modulbasert og skalérbar og utnytter moderne teknologi og metoder for å analysere, automatisere og gi ny innsikt.

Kontakt oss

Ved samtykke godtar du at vi behandler og lagrer dine personopplysninger i våre systemer, og at dine opplysninger kan deles med våre samarbeidspartnere. Les mer i vår personvernserklæring og samtykket.

Tilbake til Konsulenttjenester