Til forsiden

Vi søker junior sikkerhetsanalytiker til vår SOC!

Fast ansettelse

Drammen
2023-05-31

Det Nordiske markedet skriker etter sikkerhetstjenester og i Atea selger vi flaggskip tjenesten vår SOC+ og kundene står i kø. Pågangen og markedsbehovet for å ivareta kunder er så stort at vi trenger flere analytikere til vårt Security Operations Center (SOC). 

Vi søker DEG som har noe erfaring innen IT-sikkerhet og ønsker å jobbe i et sterkt fagmiljø sammen med ATEA og våre fremste IT-sikkerhets eksperter i IRT, og ATEA forøvrig som junior sikkerhetsanalytiker.

Stillingen Junior SOC Cyber Security Analyst betyr at du kan jobbe på et av våre overvåkingssentere i Norge eller Sverige - Drammen, Malmø eller Luleå, der analytikere følger med på logger 24/7 – 365, for våre kunder og agerer når vi ser forsøk fra uvedkommende som prøver å ta seg inn i systemer.

Du vil jobbe i et foroverlent team med dedikerte sikkerhets ressurser og få en spennende utvikling innen sikkerhets faget. Stillingen åpner også opp for en spennende reise i ATEA og kan over tid videreutvikle deg til et IRT medlem med f.eks. dybdekompetanse innenfor Penetrasjons Testing, eller andre roller og områder innen sårbarhetscanning, red team/blue team mm. Mulighetene er mange.

Som Junior SOC analytiker vil arbeidsoppgavene bestå av blant annet: 

 • Overvåke våre kunders sikkerhetsløsninger og detektere sikkerhetstrusler
 • Analysere og håndtere hendelser som kan representere en risiko for våre kunder
 • Bistå med hendelseshåndtering ved større sikkerhetsbrudd
 • Sikre etterrettelighet og profesjonalitet i alle ledd av avdelingens virksomhet
 • Hindre produksjonsstans og tap av verdier hos våre kunder
 • Holde seg oppdatert på de siste truslene, sårbarheter og kampanjer i verden

Som junior SOC Cyber Security Analyst vil du være den del av et vaktlag som har ansvar for innledende håndtering av sikkerhetshendelser hos våre kunder. Dette innebærer å ta del i Ateas ordning for kveld, natt- og helgevakter, slik at Atea SOC er døgnkontinuerlig operativt. Stillingen stiller krav til oppdatert forståelse på samtidstrusselbildet, dette innebærer å forstå og å følge med på situasjoner som oppstår både i og utenfor Atea og bidra til at Ateas situasjonsbilde til enhver tid er korrekt og kontinuerlig oppdatert som en del av fagmiljøet man jobber i til daglig.

Stillingen skal kontinuerlig vurdere tilgjengelige varsler fra alle Ateas kilder, blandt annet vår driftede Security Incident and Event Management (SIEM) platform og SOAR. Det skal utarbeides varsler om risikoer som kan ramme våre verdier og ta imot og svare på henvendelser. Det vil vurderes som en viktig egenskap at kandidaten opptrer som en sterk bidragsyter til å bygge vår operative sikkerhetskultur, med et miljø av spesialister og erfarne analytikere rundt seg. 

Vi ser for oss at du har erfaring eller interesse fra en eller flere innen følgende områder:

 • Cybersikkerhet/informasjonssikkerhet/IT-sikkerhet
 • Cyber trusseletterretning, risikoanalyser, strategi og transformasjon
 • Sikkerhetskultur og personvern
 • Sikkerhetsarkitektur, Security by Design, DevSecOps
 • Sikkerhetsovervåkning
 • Security orchestration, automation and response (SOAR)
 • Penetrasjonstester
 • Forretningskontinuitet, beredskap og krisehåndtering
 • Sikkerhet i digital infrastruktur
 • Digital identitet (IAG/IAM/PAM)
 • MIT&E att@ck, Cyber Kill Chain, Pyramid of Pain, NIST CSF, ISO serien, CIS Controls, SABSA
 • Utvalg av relevante sertifiseringer:
 • BTL1, BTL2, SANS/ GIAC, CEH, OSCP, CISSP, CISM, CISA, Security+, leverandørsertifiseringer

Fordel men ingen krav:

 • Erfaring med sikkerhetsprodukter (AV, SIEM, EDR ++)
 • Relevant sertifisering
 • Genuint interessert i sikkerhetsfaget 

Vi har følgende krav til Junior Analytiker rolle:

 • Høyere utdanning 

Relevant erfaring og sertifisering kan kompensere for krav om høyere utdanning.

Interessant? Søk da vel! Vi ser frem til å motta din søknad! Om du har spørsmål ta kontakt med Kim Elind på kim.elind@atea.no / +47 91796056.

Drammen
2023-05-31
Kim Elind
Manager