Til forsiden

Ønsker du å være med på å beskytte norske virksomheter mot cyber trusler?

Fast ansettelse

Drammen
2023-05-31

Det Nordiske markedet skriker etter sikkerhetstjenester og i Atea selger vi flaggskip tjenesten vår SOC+ som varmt hvetebrød om dagen og kundene står i kø. Pågangen og markedsbehovet for å ivareta kunder med krav om at data ikke forlater landegrensene er så stort at vi har besluttet å etablere en Norsk Security Operations Center (SOC).

Vi søker DEG som har erfaring innen IT-sikkerhet og ønsker å jobbe i et sterkt fagmiljø sammen med ATEA og våre fremste IT-sikkerhets eksperter i IRT, og ATEA forøvrig som senior sikkerhetsanalytiker.

Stillingen SOC Cyber Security Analyst betyr at du jobber på vårt overvåkingssenter (SOC) i Drammen, der analytikere følger med på logger 24/7 – 365, fra våre kunder og agerer når vi ser forsøk fra uvedkommende som prøver å ta seg inn i systemene våre.

Du vil jobbe i et foroverlent team med dedikerte sikkerhets ressurser og få en spennende utvikling innen sikkerhets faget. Stillingen åpner også opp for en spennende reise i ATEA og kan over tid videreutvikle deg til et IRT medlem med f.eks. dybdekompetanse innenfor Penetrasjons Testing. Sårbarhetscanning, red team/blue team. Mulighetene er mange.

Som Senior SOC analytiker vil arbeidsoppgavene bestå av blant annet:

 • Overvåke våre kunders sikkerhetsløsninger og detektere sikkerhetstrusler
 • Analysere og håndtere hendelser som kan representere en risiko for våre kunder
 • Bidra med opplæring, kunnskapsdeling og støtte for analytikere
 • Bistå med hendelseshåndtering ved større sikkerhetsbrudd
 • Sikre etterrettelighet og profesjonalitet i alle ledd av avdelingens virksomhet
 • Holde seg oppdatert på de siste truslene, sårbarheter og kampanjer i verden

Som senior SOC Cyber Security Analyst vil du være den del av et vaktlag som har ansvar for innledende håndtering av sikkerhetshendelser hos våre kunder. Dette innebærer å ta del i Ateas ordning for natt- og helgevakter, slik at Atea SOC er døgnkontinuerlig operativt. Stillingen stiller krav til oppdatert forståelse på samtidstrusselbildet, dette innebærer å forstå og å følge med på situasjoner som oppstår både i og utenfor Atea og bidra til at Ateas situasjonsbilde til enhver tid er korrekt og kontinuerlig oppdatert som en del av fagmiljøet man jobber i til daglig.

Stillingen skal kontinuerlig vurdere tilgjengelige varsler fra alle Ateas kilder, blandt annet vår driftede Security Incident and Event Management (SIEM) platform. Det skal utarbeides varsler om risikoer som kan ramme våre verdier og ta imot og svare på henvendelser. Det vil vurderes som en viktig egenskap at kandidaten opptrer som en sterk bidragsyter til å bygge vår operative sikkerhetskultur, med et miljø av spesialister og erfarne analytikere rundt seg.

Vi ser for oss at du har erfaring fra noen av følgende områder:

 • Cybersikkerhet/informasjonssikkerhet/IT-sikkerhet
 • Cyber trusseletterretning, risikoanalyser, strategi og transformasjon
 • Sikkerhetskultur og personvern
 • Sikkerhetsarkitektur, Security by Design, DevSecOps
 • Sikkerhetsovervåkning 
 • Security orchestration, automation and response (SOAR)
 • Penetrasjonstester
 • Forretningskontinuitet, beredskap og krisehåndtering
 • Sikkerhet i digital infrastruktur
 • Digital identitet (IAG/IAM/PAM)
 • MIT&E att@ck, Cyber Kill Chain, Pyramid of Pain, NIST CSF, ISO serien, CIS Controls, SABSA
 • Utvalg av relevante sertifiseringer:
  • BTL1, BTL2, SANS/ GIAC, CEH, OSCP, CISSP, CISM, CISA, Security+, OSCP, leverandørsertifiseringer 

Vi har følgende krav til Senior Analytiker rolle:

 • 3 års operativ erfaring innen IT-sikkerhetsfaget, med erfaring innen analytikerfaget
 • Høyere utdanning

Relevant erfaring og sertifisering kan kompensere for krav om høyere utdanning.

Interessant? Søk da vel! Vi ser frem til å motta din søknad! Om du har spørsmål ta kontakt med Kim Elind på kim.elind@atea.no / +47 91796056. 

I Atea tror vi på at flinke folk kjenner andre flinke folk. Hvem kjenner du som kunne passe inn hos oss?

Tips oss da vel.

Drammen
2023-05-31
Kim Elind
Manager