Til forsiden

Er du interessert i IT-sikkerhet og ønsker å lede og utvikle analytikerteamet? Vi søker SOC Manager!

Fast ansettelse

Drammen
2022-08-14

Atea merker en betydelig etterspørsel etter sikkerhetstjenester. Vår SOC+ tjeneste selger som varmt hvetebrød om dagen og kundene står i kø. For å sikre god leveranse av vår sikkerhetsovervåkning, har Atea et globalt analytikerteam som 24/7 håndterer alarmer fra kunder. Vi søker nå en leder for teamet som vil være med på en spennende reise fremover.

Du vil lede et internasjonalt og faglig dyktig analytikerteam. Du vil ha ansvar for opplæring og kompetanseheving, forretningsutvikling og sikre et godt arbeidsmiljø og kvalitet i leveranser til våre kunder. I tillegg til god ledelse av teamet, innebærer dette tett samarbeid med andre relevante fagmiljøer i Atea, som IRT, drift og tjenesteutvikling, samt opp mot ledelsen.

Vi søker en strukturert og trygg leder som evner å konstruktivt skape forbedringer og skape engasjement i fagmiljøet. Du evner å samarbeide godt med andre fagmiljøer og bidra til god forretningsutvikling. Du ser den enkelte ansatte og evner å skape samhold og trivsel på tvers av landegrenser.

Som leder for SOC analytikerteamet vil arbeidsoppgavene bestå av blant annet:

 • Sikre gode arbeidsprosesser for analytikerteamet og koordinering med relevante parter
 • Bygge opp kapasitet og kvalitet i analytikerleveransen
 • Utvikle analyseverktøy til bruk for godt analysearbeid
 • Sikre kompetanseheving, faglig utvikling og nyttig læringsarenaer
 • Identifisere og løfte forbedringspotensialet for å sikre best mulig håndtering av alarmer
 • Samarbeide tverrfaglig med relevante fagmiljø
 • Økonomi, ansettelser og personalansvar
 • Skape trivsel på arbeidsplassen og utvikle et helhetlig og faglig dyktig analysemiljø
 • Etablere målbilde for SOC analyseleveransen i et globalt perspektiv

Du vil lede et vaktlag som har ansvar for innledende håndtering av sikkerhetshendelser hos våre kunder. Våre analytikere jobber i en ordning for natt- og helgevakter, slik at Atea SOC er døgnkontinuerlig operativt. Hovedsete i vårt Security Operations Center (SOC) er etablert i Drammen samtidig som noen av våre analytikere er situert på andre lokasjoner. Vårt analyseteam har et globalt nedslagsfelt. Dette skal ivaretas og bygges videre opp. Arbeidssted vil være i Drammen og noe reisevirksomhet må påregnes.

Stillingen stiller krav til forståelse til arbeidshverdagen til en analytiker og samtidstrusselbildet som analyseteamet opererer i. Dette innebærer å forstå og å følge med på situasjoner som oppstår både i og utenfor Atea og bidra til at arbeidssituasjonen til analyseteamet har de beste forutsetningene til å kunne levere godt på sitt oppdrag.

Vi ser for oss at du har kjennskap til, eller erfaring fra noen av følgende områder:

 • Cybersikkerhet/informasjonssikkerhet/IT-sikkerhet
 • Sikkerhetsovervåkning, analyser og sikkerhetstjenester
 • Ledelse og økonomi
 • Profesjonelle standarder og regulatoriske krav
 • Mangfold og internasjonale forhold
 • Personalledelse
 • Forretningsutvikling

Hvem er så du? 

 • Kan sikkerhetsklareres   
 • Du har høyere utdannelse
 • Gode norsk- og engelskferdigheter, både muntlig og skriftlig
 • Du er oppriktig interessert i teknologi og prioriterer faglig utvikling høyt 
 • Du forstår hvordan løsninger og leveranser kan optimaliseres og hjelpe teamet ditt til økt verdiskapning 
 • Du har gode kommunikasjonsevner og trives med å bygge relasjoner og tillit hos våre kunder, partnere og dine kolleger
 • Du er en selvdreven, selvstendig og kreativ person som kan ta ansvar for egen verdiskapning og sørger for å involvere samarbeidspartnere på en god måte.

Høres dette ut som en spennende mulighet? Søk da vel!

Vi er klare for å høre fra deg så snart som mulig og behandler søknader fortløpende. Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Ronald Tyberg +47 90590584. 

Av hensyn til GDPR kan vi ikke motta søknad på epost. Vi ber deg derfor om å klikke «søk» i annonsen.

Drammen
2022-08-14
Tilbake til Karriere