Innsikt Infrastruktur

Innsikt hjelper bedriften din nå målene sine

De bedriftene som bruker kundeinnsikt, bransjeinnsikt og datainsikt generelt, på best mulig måte, er de som vinner kampen om kundene. Og de vinner gjerne også de beste arbeidstakerne og til slutt markedsandeler. Er din bedrift en av dem?

Norske bedrifter bruker ikke dataen sin

Visste du at 98 % av all data bedrifter samler inn forblir ubrukt? I dagens samfunn omgir vi oss med data 24 timer i døgnet. Innsikt og data kan hjelpe oss til å ta bedre beslutninger gjennom datadreven beslutningsstøtte. Likevel er det få bedrifter som faktisk benytter seg av innsikten de sitter på, eller som gjør det, men ikke godt nok.

Hva er innsikt?

Innsikt er det øverste laget som legges over data som genereres gjennom blant annet -teknologi, men også store datamengder og statistikk som genereres innen for ulike bransjer alt fra helse- og omsorgssektoren til oljesektoren. Innsikt er det du sitter igjen med når du lærer noe nyttig av dataene dine, noe du kan bruke til å skape endringer, forbedringer og nye løsninger.

Å samle inn data gir ingen innsikt. En haug med data på en server er kun det – og gir ikke så mye mening i seg selv. For å komme dit, må du først strukturere dataene. Data kan komme i mange ulike former, men selv med store mengder data og informasjon er du like langt dersom du ikke forstår det grunnleggende problemet og hvordan du skal analysere og bruke dataene du sitter med. Det er først når du har strukturert datakildene og analysert de at det kan føre til nye og før ukjente sammenhenger. Slik kan du finne bedre løsninger på utfordringer du jobber med.

 

Vi i Atea deler datakildene inn i 3 hovedkategorier:

  1. Sensorer som er en eller annen innretning som fanger data fra naturen eller et menneskeskapt system som for eksempel sosiale medier
  2. Beregninger er i seg selv en datagenererende aktivitet og står for en stor del av de data som brukes i forskning og utdanning
  3. Arkivereller databaser der data er samlet for et formål brukes i stadig større omfang også til andre formål, oftere og oftere integrert med data fra beregninger og sensorer

Enten du jobber med å ta smartere beslutninger i et oljeselskap, med å gi innbyggerne i kommunen din bedre velferdstjenester uten at det koster mer, eller noe helt annet. Datadrevet innsiktsarbeid begrenses ikke av bransje eller sektor, kun av tilgangen til data og fantasien og ferdighetene til analytikerne som gjør jobben.

 

Ta bedre beslutninger med riktig innsikt som beslutningsstøtte

Før var det få virksomheter som hadde et godt nok datagrunnlag for å ta gode beslutninger, men i dag er problemet ofte omvendt. Bedriftsledelsen har mange systemer og samler inn stadig større mengder data - som kan gjøre det vanskeligere å få et godt overblikk. Dermed kan det også bli vanskelig å ta gode beslutninger som for eksempel hvordan ta best mulig vare på ansatte, hvordan man skal tiltrekke seg nye kunder, ta vare på eksisterende kunder og hvordan bedriften skal vokse.

Gode beslutninger krever mer enn en god magefølelse. Norske bedrifter trenger fakta og innsikt – både når det kommer til egen drift og bransjen man opererer i. Ved å gjøre datainnsikt om til forretningsmessig beslutningsgrunnlag får du og din bedrift et beslutningsgrunnlag og et unikt verktøy for å målene som er satt.

Ønsker du å gjøre innsikt og data om til handling og resultater? Ta kontakt med oss her, så hjelper vi deg med å velge de verktøyene som passer best for din bedrift.

Kontakt oss

Ved samtykke godtar du at vi lagrer dine data i våre systemer.

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer