Til hovedinnhald
Tilbake til Klient

Print

Atea er en totalleverandør av salg, service og support på multifunksjonsmaskiner, printere, faks, skannere og storformatmaskiner. Våre løsningsselgere gir deg råd og har spisskompetanse på løsninger innen dokumentflyt, skanning og sikker utskrift. Vi har investert betydelig i å bygge kundeklare konsepter basert på de ledende produsentenes tilgjengelige teknologi. Dette gir deg mulighet til å velge konsepter tilpasset din virksomhets behov, og optimalisere printhverdagen for dine ansatte.

Trenger din virksomhet mer effektiv digital informasjonsflyt?

De fleste virksomheter genererer, har tilgang til og behov for en stadig økende mengde analog og digital informasjon. Denne informasjonen skal bearbeides, gjøres tilgjengelig, lagres og arkiveres, etter visse regler og rutiner.

Atea leverer automatiserte løsninger som effektiviserer informasjonsflyten i din virksomhet. Eksempler er innskanning av innkommende fakturaer og elektronisk distribusjon til rett instans; vanlig brevpost distribueres via epost til rett person, fakturaer OCR-skannes med metadata rett inn i økonomisystemet og lignende.

Dette øker sikkerheten, samtidig som virksomheten sparer tid og dermed reduserer kostnaden mer arbeidskrevende rutiner krever.

Reduser print- og kopikostnadene med Atea Smart Print

 

Økt papirforbruk og tilgang til produkter med fargemuligheter har medført at kostnadene på dokumentproduksjon har gått ”til himmels”.

Print og kopiering innebærer ofte store kostnader. Samtidig er det stor utvikling på området, med muligheter for en enklere, mer kostnadseffektiv og praktisk hverdag.

Mange kan spare opptil 25 % på å optimalisere infrastrukturen. Hvis du i tillegg optimaliserer utskriftene, og forbedrer arbeidsflyten kan besparelsen være opp mot 75 %. Et sniffeverktøy kan avdekke mulighet for besparelser i din virksomhet. Du får vite forbruk fordelt på enhet, hvilken type utskrift som er printet når, osv.

Follow Me Print og automatisk bestilling gir god arbeidsflyt og printen kan følge deg dit du er. Trykk «skriv ut» fra den enheten du til enhver tid bruker. Deretter går du til den nærmeste utskriftsenhet, trekker kortet ditt og utskriften kommer ut.

 

Dette er trygt, raskt og behagelig. Det er også mulig å fjernovervåke alle printere og kopimaskiner/multifunksjonsmaskiner og automatisere bestillingene.

Gjennom Ateas dokumentanalyse kan din virksomhet oppnå kostnadskontroll ned til hvert enkelt produkt og avdeling. Analysen gjør en nøye vurdering av reelt behov samtidig som sikkerheten har høyt fokus. Våre løsninger gir IT-avdelingen enkel administrasjon av printerparken med fullstendig oversikt over feilmeldinger og eventuelle rekvisitabehov.

Med personlig printløsning ved bruk av kort/kode blir alle utskrifter konfidensielle og behovet for personlige printere reduseres. Dette forenkler hverdagen for IT-avdelingen samtidig som uavhentede dokumenter forblir uprintet og dermed utgjør de ingen kostnad eller sikkerhetsrisiko. Ønskes ytterligere sikkerhet kan utskriften i tillegg krypteres mellom PC og printer.

Kontakt oss

 

By consent, you accept that we store your data in our systems. Read more in our privacy statement.

Tilbake til Klient
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer