Til forsiden
Tilbake til Atea

Havbruksteknologi

Digitalisering av havbrukssektoren for økt lønnsomhet

Det å ha kontroll på datakjeden gjennom alle leddene av produksjon vil være avgjørende i en bransje preget av høy konkurranse. Er du forberedt på fremtidens havbruksteknologi?

Smart bruk av teknologi innenfor havbruk kommer til å bli avgjørende for å skape lønnsomhet i en konkurranseutsatt bransje i tiden som kommer. Mye av dette handler om å ta full kontroll på datakjeden i hvert ledd av produksjonen. Riktig bruk av blockchain-teknologi vil gi bransjen bedre kontroll, skape bærekraftige verdikjeder og sikre data i sanntid, som i ettertid ikke kan tukles med. Sporbarhet er ikke bare en forutsetning for trygg mat, det er også nøkkelen til å vinne tilliten til forbrukerne i en befolkning som i økende grad er opptatt av opprinnelsen til maten de spiser.

 

GlobeTrack by Atea

Dagens konsumenter blir stadig mer opptatt av hva de spiser og hva produktene inneholder. GlobeTrack by Atea hjelper samtlige industrier med å dokumentere innholdet i produktene deres til glede for konsumenter, samarbeidspartnere og ikke minst miljøet.

GlobeTrack by Atea er en blokkjede-teknologi bygd på IBM sin plattform, Blockchain Transparent Supply. Tjenesten går ut på at flere aktører går sammen og skaper bærekraft i en verdikjede der man får data rundt fiskevellferd, opprinnelse, vannkvalitet, genetikk, fór, transport, distribusjon, miljøpåvirkning, innkjøpsbehov, risikominimering.

Vi har startet med sjømatnæringen men løsningen kan brukes av alle næringer. 

 

 

Blockchain teknologi

Våre samarbeid

Vi har et strategisk samarbeid med ledende selskaper innenfor bransjen. For våre kunder betyr dette en kunnskapsrik og sterk leveransekapasitet innenfor databaserte analyser og digitalisering av deres verdikjede. 

 

 

Hvorfor havbruksteknologi?

Ved å utnytte teknologiens kraft vil havbruksnæringen oppnå økt lønnsomhet, bedre fiskevelferd og bedre miljø.

Ved riktig bruk av teknologi innen havbruk, og ved å benytte en overordnet plattform, vil aktørene i havbruksnæringen for alvor få utnyttet potensialet som ligger i analyse av stordata, maskinlæring (AI) og objekt gjenkjenning.

Ved å standardisere strukturen på datainnsamlingen vil havbruksnæringen få maksimal effekt av den innsikten ny teknologi gir om egen virksomhet, samt radikalt forenkle kommunikasjonen med myndighetene.

Forbrukere verden over vil kunne føle seg trygge på at norsk laks lever et godt og bærekraftig liv.

Spør oss om havbruksteknologi

Ved samtykke godtar du at vi behandler og lagrer dine personopplysninger i våre systemer, og at dine opplysninger kan deles med våre samarbeidspartnere. Les mer i vår personvernserklæring og samtykket.

Tilbake til Atea