Til forsiden
Tilbake til Havbruksteknologi

GlobeTrack by Atea

Bærekraftig mathåndtering med blokkjede-teknologi

Dagens konsumenter blir stadig mer opptatt av hva de spiser og hva produktene inneholder. GlobeTrack by Atea hjelper samtlige industrier med å dokumentere innholdet i produktene deres til glede for konsumenter, samarbeidspartnere og ikke minst miljøet.

GlobeTrack by Atea er en blokkjede-teknologi bygd på IBM sin plattform, Blockchain Transparent Supply. Tjenesten går ut på at flere aktører går sammen og skaper bærekraft i en verdikjede der man får data rundt fiskevelferd, opprinnelse, vannkvalitet, genetikk, fór, transport, distribusjon, miljøpåvirkning, innkjøpsbehov, risikominimering. Teknologien sikrer data som i ettertid ikke kan tukles med og muliggjør tidlig tilbakekalling av batcher når feil oppstår et sted i forsyningskjeden.

Vi har startet med sjømatnæringen men løsningen kan brukes av alle næringer. En aktør kan gjøre en forskjell men sammen kan vi skape en endring.

 

globetrack logo

Hva er Blockchain?

Blockchain eller blokkjeder registrerer digitale transaksjoner og håndteres i ulike blokker, og består av teknologi og prinsipper som muliggjør matsporing. GlobeTrack by Atea er en tjeneste som tilbyr dette. Ved å koble din virksomhet til et økosystem for produsenter, leverandører, produsenter, forhandlere og andre aktører, legger vi grunnlaget for et samarbeid for en smartere, tryggere og mer bærekraftig transportkjede. Dette oppfordrer til åpenhet og bygger tillit hos forbrukeren.

Derfor bør du investere i Globetrack by Atea

Forbrukere blir mer og mer bevisste på innhold, opprinnelse, håndtering og miljøpåvirkning av maten vi spiser. Dette er en utfordring for produsenter og andre aktører som ønsker å skape tillit hos forbrukeren.

Hvordan kan din virksomhet vise at produktet er produsert på en bærekraftig måte?

Det er her blockchain kommer inn. Uavhengig av bransje kan GlobeTrack by Atea hjelpe til med å spore et produkt fra fabrikk til sluttbruker. Alt fra eiendeler, datoer og lokasjoner, samt holde styr på sertifikater og dele data om opprinnelse med forbrukeren.

Løsningen kan hjelpe virksomheter i hele kjeden med alt fra kvalitetskontroll, innkjøpsbehov og risikominimering til tilbakekalling av partier. Med AI, IoT og blokkjede-teknologi kan forbrukeren, og andre aktører i kjeden, holde styr på matens opprinnelse, temperatur og leveringstid. Her er det du som setter grensene, ikke teknologien.

Teknologien finnes og flere bransjer er allerede i gang, som; Mat-, skogs-, og gruveindustrien. Samt helsevesenet, transport- og logistikkbransjen og detalj- og varehandel.

Fordeler:

 • sikrer kvalitet og opprinnelse
 • reduserer klimapåvirkningen
 • oppnår sporbarhet
 • minimerer svinn og forfalskning
 • får garantibevis
 • regulerer innkjøpsmengder
 • informerer kunder/forbrukere

Linda Bjarle.foto

Helsingborg sikrer matens opprinnelse med GlobeTrack

Helsingborg kommune i Sverige har fullt innsyn i hele sin leveransekjede av torsk. På sin maskin kan matkontrollør Linda Bjarle følge hvert eneste avgjørende øyeblikk av fiskens reise – hele veien fra havet til matbordet. Alt takket være byens egen blokkkjede og løsningen GlobeTrack by Atea.

 

Teknikk fra kryptovaluternes verden sporer fiskens reise til tallerken

Teknologi som hovedsakelig har blitt brukt rundt kryptovalutaer, kan nå fortelle oss hvor fisken på tallerkenen kommer fra, og om den er pørodusert på en bærekraftig måte. I Helsingborg spores nå torsken med den nye teknologien.

 

Slik kommer du i gang 

Tenk stort, begynn i det små

Forstudie som deretter skaleres opp etter behov. Ha en visjon om hvor investeringen skal være om et par år. Våg å begrense deg til et spesifikt forretningsområde, spesifikt produkt eller prosess og start der. Dette gir et solid grunnlag som det vil være tydelig og enkelt å bygge videre på.

Mål og ROI beregning

Hvilken fordel vil du skape med GlobeTrack? Hva vil du spore og automatisere? Som i alle andre prosjekter er det viktig å sette seg mål og beregne nytteverdi og effekt. Hvilke fordeler vil du skape? Hvilke utfordringer skal blokkjeder bidra til å løse?

Sett sammen teamet

Tenk over hvilke forretningseksperter som bør involveres i arbeidet med GlobeTrack. Dette kan for eksempel være driftsledere og prosessledere med tekniske ferdigheter og evner innen data- og informasjonshåndtering og integrasjoner.

Prosess og data mapping

Identifisér partnere og produkter. Hvilke data trengs og hvem skal ha tilgang til hvilke data? Det viktigste steget er å kartlegge prosesser og data for utvalgte produkter. Hvem i nettverket ditt bør du samarbeide med? Hvilke data trengs og hvordan bør de deles?

Forstudie - Gjennomføres av våre konsulenter

I et forstudie vil våre eksperter analysere, teste og kartlegge prosess og dataflyt hos individuelle virksomheter i næringen. Hensikten er å dokumentere omfanget, kompleksiteten og designet av en implementering av sporingsverktøyet.

En forstudie vil:

 • fange opp hvordan drift og datafangst gjennomføres
 • rapportere tidsbruk, kostnader og drift av en kundetilpasset versjon av løsningen
 • kartlegge den totale verdikjeden for enkeltaktører - fra fjord til bord.
 • gi bedrifter i næringen et ferdig oppsett for lisens, implementering, opplæring og drift, tilpasset den aktuelle verdikjeden som skal spores.
 • gi en vurdering av kvaliteten av kildedata og eventuelt hvilke behov for forbedringer som er nødvendige.

Kontakt ossVed samtykke godtar du at vi behandler og lagrer dine personopplysninger i våre systemer, og at dine opplysninger kan deles med våre samarbeidspartnere. Les mer i vår personvernserklæring og samtykket.

Tilbake til Havbruksteknologi