Laddar meny

Helhetlige løsninger for økt velferd

For å takle utfordringene i årene som kommer, må teknologi og velferd veves tett sammen. Vi hjelper deg å se på muligheter i teknologien og sy disse sammen i robuste, fleksible og fremtidsrettede løsninger.

 Teknologien og løsningene skal gi: 

  • Økt livskvalitet, verdighet og mestring for innbyggeren (brukeren) 
  • Økt kapasitet og effektivitet for helsepersonell 
  • Økt trygghet for pårørende 

Dette bidrar til økte gevinster for kommunene. For deg skal Atea være systemintegratoren: Tenke sikkerhet, helhet, være i front og sette løsninger i system. 

Vi leverer teknologier i henhold til Helsedirektoratets anbefalinger: 

  • Trygghetsskapende teknologier som skal muliggjøre at mennesker kan føle trygghet og gis mulighet til å bo lenger hjemme 
  • Mestringsteknologier som skal muliggjøre at mennesker bedre kan mestre egen helse og sykdom 
  • Velværeteknologier som bidrar til at mennesker blir mer bevisst på egen helse og avhjelper hverdagslige gjøremål uten at nedsatt helsetilstand er årsaken til bruken av teknologi 
  • Utrednings- og behandlingsteknologier som muliggjør avansert medisinsk utredning og behandling i hjemmet  

Med Atea får du en plattform for velferdsteknologi som sikrer helhetlige løsninger på tvers av ulike tjenester og systemer (som også kan driftes fra Ateas driftssenter). Dette gir felles administrasjon og sikrer utviklingen fremover.

 

 

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer