Få kontroll over lisenser

Alle virksomheter som kjøper programvare bør ha en form for Software Asset Management (SAM) for å ha kontroll på sine programvarekostnader.

I dag løper mange virksomheter en risiko for enten å være underlisensiert, eller å betale unødige kostnader for lisenser de ikke bruker. 

SAM handler om å implementere prosesser og rutiner for å oppnå kontroll over programvare og tilhørende lisenser. Gode prosesser for SAM sikrer at din virksomheten er riktig lisensiert til enhver tid slik at virksomheten betaler for den programvaren som er i bruk, og ikke mer.

Vi vet det kan være utfordrende å holde oversikt over alle innkjøp av programvare, når de utløper og hvor mange lisenser det er behov for. Atea leverer ulike tjenester og verktøy innen Software Asset management. Våre konsepter er utarbeidet for å sikre din virksomhet kontroll over egne lisenser, og kan tilpasses etter behov.

Kontakt oss om våre SAM-konsepter, så hjelper vi din virksomhet med å få kontroll og oversikt over programvare og lisenser.

 

 

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer