Rådgivningstjenester

Ønsker du produktuavhengige råd om hvordan IT kan bidra til å støtte forretningens behov? Vi ser på helheten i virksomheten og optimaliserer bruken av IT.

Vi bistår deg som jobber i privat og offentlig sektor i skjæringspunktet mellom forretning og IT, helt produktuavhengig. Med det mener vi at vi ser på bruken av teknologi i lys av krav og behov i forretningen og omgivelsene. Dette kan være behov for lagring, mobilitet, sikkerhetsnivå, hvilke tjenester du bør legge i skyen og så videre.

Informasjonssikkerhet 
Et av våre sentrale områder er god informasjonssikkerhets-arkitektur. Det innebærer at:  

  • Du har styring på risikobaserte administrative, tekniske og regulatoriske tiltak i din virksomhet slik at informasjon ikke kommer på avveie 
  • At informasjonen er tilgjengelig og korrekt  
  • At tilgang til og endringer av informasjon er sporbar 

 

 

 

Ateas rådgivningstjenester
Ateas rådgivere er sertifisert på ISO 27001/2, ISO 27005/31000, ISO 22301, CISSP, CISM, CISA, TOGAF, ITIL, COBIT, CLOUD og prosjektledelse. Vi anvender SANS 20 punkter for Cyberforsvar, NSMs og Datatilsynets veiledninger, samt TIA-942 for datasenter. Atea har tett samarbeid med Gartner og benytter verktøy og rapporter som understøtter arbeidet.
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer