Arkitektur og design

Våre spesialister innenfor arkitektur og design sikrer deg optimalt utbytte av dine IT-investeringer.

Atea analyserer din virksomhets eksisterende IT-infrastruktur og kartlegger status med hensyn til bl.a. kritiske tjenester, risiko og kostnader forbundet med IT. På grunnlag av din kunnskap om virksomheten og vår lange erfaring med ulik teknologi utarbeider vi sammen et forslag til ny arkitektur og design. Målet er å skape et kostnadseffektivt og bærekraftig tjenestesett som bringer virksomheten videre.   

Arkitektur og design er relevant enten det dreier seg om å videreutvikle og modernisere nåværende tjenester, eller å etablere et nytt tjenesteområde. 

Leveranseeksempler: 

  • Finne optimalt forhold mellom skybaserte- og egenproduserte tjenester 
  • Modernisering, videreutvikling og kostnadseffektivisering av WAN 
  • Slå sammen eller dele opp og skille ut virksomhet 
  • Konsolidere flere driftsmiljøer 
  • Redusere risiko og konsekvens ved utfall av kritiske tjenester

 

 

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer