Digital samhandling

Dine medarbeidere ønsker at det skal være enkelt å samhandle, kommunisere, dele dokumenter og informasjon, å diskutere og fundere med hverandre - uavhengig av enhet.

En dynamisk samhandlingsplattform gir produktive team. Å dele informasjon og å kommunisere med din mobile enhet har aldri vært enklere. Markedet for digitale samhandlingsverktøy blomstrer og utvikles raskt, noe som innebærer nye og bedre samarbeidsmuligheter for deg og dine medarbeidere.

  • Kommunisere: Ut fra behov og situasjon og uavhengig av enhet, kan du selv bestemme kommunikasjonsverktøy. Utfordringen er å integrere ulike enheter med aktuelle kommunikasjonsplattformer. Vi har produkter og integrerte løsninger som skaper riktige forutsetninger for produktiv samhandling.
  • Dele: Det skal være enkelt å dele dokumenter, informasjon, tanker og funderinger. Informasjonen skal være oppdatert og lett å få tak i for alle som er involvert. Vi hjelper deg med å finne rett løsning for å lagre og håndtere informasjon, uten å måtte senke på noen sikkerhetskrav.
  • Kapasitet: Volumet forandres når trafikken på eksisterende løsninger øker, eller nye kommunikasjonsverktøy integreres. Utfordringen er å ha en riktig utformet og effektiv kommunikasjonsplattform. Vi har ulike løsninger for faste og trådløse koblinger, samt video og telefoni.
  • Tilpasningsmulighet: Løsningene skal være enkle å endre og tilpasse dersom din virksomhet etterspør ny funksjonalitet, ny teknologi og nye tjenester. Våre IT-arkitekter og spesialister hjelper deg basert på sine forutsetninger med å finne rett kommunikasjonsplattform. 

Vi sørger gjerne for at din virksomhets samhandlingsløsninger blir en del av hele IT-infrastrukturen.

 

 

 

 

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer