Undervisning

Det audiovisuelle utstyret som finnes i klasserommet skal understøtte god læring. Herunder bør AV-løsningene stimulere til aktiv læring og øke muligheten for en fleksibel undervisningsform.

Digitalisering av undervisningen har for lengst gjort sitt inntog. Dette vet Atea. Gjennom mangeårige rammeavtaler med kommuner, fylker, høyskoler og universitet, og i samråd med pedagoger, har Atea bygget opp en unik kompetanse omkring hvilke AV-løsninger som fremmer kommunikasjon og optimaliserer læring på de ulike undervisningsarenaer.

 

 

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer