Laddar meny

Møterom

Møterommene i dag fungerer som en samhandlingsarena hvor vi kommer sammen og hvor verdier skapes.

Knapphet på møterom utfordrer oss til å skape fleksible romløsninger, og disse skal som regel dekke mer enn kun ett behov. Alle typer møter trenger å understøttes av gode audiovisuelle hjelpemidler for å optimalisere verdiskapningen som skjer. Atea har løsningsselgere som kan stille de rette spørsmålene som vet hvilke løsninger som fungerer for din bedrifts arbeidsprosesser.

 

 

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer