Returordning og resirkulering

La oss hjelpe deg å ta hånd om IT-utstyret du ikke bruker lenger. Slik sparer du tid og ressurser, samtidig som du tar miljøansvar og bidrar til et bærekraftig samfunn.

Vi lever i et samfunn der vi dumper flere tonn elektrisk og elektronisk avfall i året. Høy levestandard, rask teknologisk utvikling og kortere levetid på produkter gjør at EE-avfall er en av de raskest økende avfallsstrømmene i Norge. I EU er det forventet at det vil være mer enn 12 millioner tonn EE-avfall i 2020, og vi kan anta at Norge vil ha den samme utviklingen som EU. (Miljødirektoratet, 2018)

I PCer og servere finnes verdifulle råvarer som gull, sølv, kobber, jern og aluminium. I fremtiden vil det blir for kostbart å utvinne disse metallene slik vi gjør det i dag, både fra et økonomisk og et miljøperspektiv.

Å leve bærekraftig betyr at vi lever på en slik måte at de også kommende generasjoner kan leve slik. Det er derfor mye ansvar på oss som bruker teknologien, men store utfordringer kan også ha enkle løsninger. 


GoITLoop er et resirkuleringsprogram fra Atea. Her sikrer vi at brukt utstyr ikke får ligge urørt. Vi gir nye liv til digitalt utstyr som kan fortsatt brukes, og gjenvinner de ulike delene i det som ikke lenger virker.


Atea GoITLoop sørger for:

  • En trygg og sikker løsning for tilbakeføring av all elektronisk avfall 
  • Sikker sletting av data 
  • Resirkulering eller videresalg, hele 99,7 prosent av det mottatte utstyret kan gjenbrukes 
  • Lave kostnader og enkel håndtering 
  • Sammenfattet registrerings- og verdirapport 
  • All håndtering tar hensyn til høye miljøstandarder, et høyt sikkerhetsnivå og med ISO 9001- og ISO 14001-sertifiserte metoder 

Effekten av GoITLoop er:

  • Mindre miljøutslipp
  • Mindre bruk av verdifulle råvarer
  • Økonomisk kompensasjon for utstyret Atea kan selge 

Hvordan fungerer det? 
Trygt, enkelt og smidig: Du får et ”bur” som du fyller opp, ber om henting av dette, før utstyret sendes til Atea for sletting, resirkulering og gjenbruk.  

Norge er på verdenstoppen når det gjelder flaskepant. Tenk om vi hadde overført litt av det samme tankesettet om kildesortering fra privatlivet til jobben. Sammen sørger vi for at de ressursknappe metallene går i loop, og vi får en mer bærekraftig verden.

Benytter du deg allerede av goITloop? 
Bestill henting av ditt «bur»: Ring kundetjeneste/transport på 0470-77 18 40 eller send en e-post til goitloop.logistics@atea.seNB! Husk å angi ditt ordrenummer.

 

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer