Nettverkssikkerhet

Du bør til enhver tid ta hensyn til dagens trusselbilde. Sikkerhet i nettverket bør struktureres og håndteres som en integrert del av virksomhetens totalløsning for sikkerhet.

Nye områder, som private og offentlige skytjenester, gir nye utfordringer for en fremtidsrettet sikkerhetsløsning. Offentlige krav og direktiver er også viktig å ta hensyn til.

Med Atea får du kompetansen, rådgivningen og partneren for å designe og levere et sikkert nettverk. Vår metodikk er basert på følgende struktur:

  1. Teknologi og drift, inkludert fysisk sikkerhet (datarom, klient, samhandling, kommunikasjon, mobilitet, BYOD, skytjenester, sosiale medier)
  2. Policy, regelverk og veiledninger
  3. Organisering og ansvar for at sikkerhetskravene i din virksomhet oppfylles
  4. Sikkerhetskultur (holdninger, kompetanse og adferd)

Med Atea som rådgiver for datasikkerhet får du også et kontaktpunkt for krisehåndtering dersom sikkerhetsbrudd oppstår. I vårt totaltilbud inngår cyberforsikring og beredskap 24/7 ved hendelser.

 

 

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer