Kommunikasjon

Tilgjengelighet til enhver tid er basis for dagens krav til nettverksinfrastrukturen. Økt tilgang gir økt krav til sikkerhet, stabilitet og ytelse i alle ledd enten du er på kontoret, hjemme eller på reise.

Etableringer av informasjonsmotorveier gir deg mange muligheter. Kommunikasjonsløsninger har de senere årene åpnet for nye forretningsmodeller med både nye og eksisterende aktører. Dette har gjort at kommunikasjon, både internt i virksomheter og mellom virksomheter, er kritisk for hvordan forretninger drives.

Endring i arbeidsmønster og sosiale mønstre skaper behov for nye kommunikasjonsløsninger. Dagens krav til sikker og stabil kommunikasjon gjør at behovet for planlegging og kontroll er stort.

Målsetningen med infrastrukturen er å sikre flyt av informasjon i alle deler av organisasjonen. En solid kommunikasjonsplattform danner ofte grunnlaget for å kunne forbedre en virksomhet. En robust løsning åpner muligheter for å gjøre organisasjoner mer mobile og effektive.

Atea er den største aktøren i Norge innenfor dette området og tilbyr spisskompetanse innenfor områdene mobilitet, LAN, WLAN, sikkerhet og SDN.

 

 

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer