Print- og kopiløsninger

Reduser print- og kopikostnadene, og optimaliser driften av printerparken.

Økt papirforbruk og tilgang til produkter med fargemuligheter har medført at kostnadene på dokumentproduksjon har gått ”til himmels”. 

Gjennom Ateas dokumentanalyse kan din virksomhet oppnå kostnadskontroll ned til hvert enkelt produkt og avdeling. Analysen gjør en nøye vurdering av reelt behov samtidig som sikkerheten har høyt fokus. Våre løsninger gir IT-avdelingen enkel administrasjon av printerparken med fullstendig oversikt over feilmeldinger og eventuelle rekvisitabehov. 

Spar papir, reduser kostnader og oppnå økt sikkerhet 
Med personlig printløsning ved bruk av kort/kode blir alle utskrifter konfidensielle og behovet for personlige printere reduseres. Dette forenkler hverdagen for IT-avdelingen samtidig som uavhentede dokumenter forblir uprintet og dermed utgjør de ingen kostnad eller sikkerhetsrisiko. Ønskes ytterligere sikkerhet kan utskriften i tillegg krypteres mellom PC og printer. 

 

 

 

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer